Kan uttalanden i facebookgrupp utgöra förtal?

FRÅGA
Gällande Förtal.Jag sitter som ordförande i en bostadsrättsförening. Föreningen har en Facebook sida där medlemmar i föreningen kan logga in till.Där är några medlemmar som skapat en privat Messengergrupp sida och bjudit in medlemmar och boende samt en som köpt lägenhet men inte flyttat in till föreningen än. I denna grupp som de startat har någon/ra uttalat sig med bland annat att ordföranden är diktator. Känner mig enormt kränkt då beslut tas gemensamt i en styrelse så känner jag mig illa bemött. Kan jag på något vis med lagrum påpeka detta till de berörda och kanske eventuellt gå vidare med ärendet?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet förtal stadgas i 5 kap 1§ Brottsbalken (BrB):
"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."

Att personer uttalar dig som diktator skulle kunna falla under förtal. För att ett sådant uttalande ska falla under brottsrubriceringen krävs typiskt sätt att uttalandet ska ha lett till skada, skada måste dock inte ha uppstått. Uttalandet ska vara avsett att skada en levande människas anseende hos andra, med hänsyn till den krets som personen tillhör, och vara riktat mot annan än offret för att det ska vara förtal, vilket det ju är fråga om här. Om du vill gå vidare i frågan kan du väcka åtal enligt 5 kap 5§ BrB. Då förtal är ett så kallat målsägandebrott kan endast målsäganden (alltså du) väcka talan, inte en åklagare.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1142)
2021-02-26 När kan man väcka åtal om man utsatts för en ärekränkning?
2021-02-25 När kan en anklagelse betraktas som förtal?
2021-02-22 Kan åklagare föra åtal om förtal?
2021-02-20 Förtal och mobbning av kollega?

Alla besvarade frågor (89567)