Kan utländska domar hamla i svensk belastningsregister?

2019-05-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Min bästakompis som är 21 år blev tagen för att bära på en öppen behållare av alkohol på offentlig plats i USA (Santa barbara) och har nu blivit kallas till "court" och som jag förstår det kan hon få betala böter på mellan 1000kr-5000kr. Min fråga gäller, om man blir "dömd" eller betalar böter i USA, syns det och hur länge i så fall i det svenska belastningsregistret? skulle uppskatta svar enormt mycket!!
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Frågor som rör uppgifter i belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister (LB). Domar eller beslut som meddelats i utlandet ska föras in i det svenska belastningsregistret under vissa förutsättningar (LB 4 §):

1. Personen som domen/beslutet berör är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige.

2. Staten där domen/beslutet meddelades är med i Interpol eller lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige och den staten

3. förutsättningarna för att hamla i registret i Sverige är uppfyllda (LB 3 §)

För din kompis innebär detta att om hon är svensk medborgare eller har sin hemvist i Sverige så kommer det antagligen synas i belastningsregistret eftersom USA är med i Interpol. Detta eftersom det rör sig om ett brott i USA där böter kan vara en av påföljderna (LB 3 § p. 1).

Om man får böter så syns det i det svenska belastningsregistret i 5 år efter det att domen utfärdats (LB 17 § p. 9). Om det är så att hon vill kolla sitt belastningsregister så kan hon begära ut det här (LB 9 §).

Jag förstår att det är frustrerande att hon kanske får en prick i registret men det behöver inte påverka exempelvis hennes möjligheter att söka jobb jättemycket. Det framgår i belastningsregistret vad personen dömts för samt påföljden. När man söker de flesta jobb som begär ut belastningsregistret så har man möjlighet att begära ut begränsat utdrag där enbart grövre brott står med, ex. mord, dråp, grov och synnerligen grov misshandel osv. Eftersom detta inte är ett brott i Sverige och de flesta nog förstår att det var ett misstag så tror inte jag att det kommer påverka hennes möjligheter att ex. söka jobb.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll