Kan ursprungslandet och biologiska föräldrar kräva tillbaka ett adopterat barn?

2017-12-18 i Adoption
FRÅGA
Vi har adopterat ett barn (stark adoption). Trots att allt ser ok ut i alla papper kan jag inte undgå rädslan för att vi ändå inte är lika trygga rättsligt som en biologisk familj. Om det en dag trots allt skulle uppdagas att allt inte gått rätt till, att falska papper upprättats av myndigheter och polis, och att barnet olovligen tagits från ursprungs föräldrarna. Sådant händer. Även att ursprungslandet börjar hävda att så är fallet av politiska skäl. Vad skulle hända då? Vårt barn var 1 år och fem månader när vi blev en familj. Nu fem år. När kan ett adopterat barn få bli Fullständigt trygg i att få behålla sina föräldrar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt kan inte en biologisk förälder kräva tillbaka ett bortadopterat barn om adoptionen har gått igenom. Dock finns möjligheten att ta tillbaka sitt samtycke om inte adoptionen gått igenom än.

Efter som adoptionen gått igenom i ditt fall så måste barnet enligt svensk rätt adopteras av de biologiska föräldrarna. Vid ett sådant fall måste vårdnadshavarna eller barnet om det är över 12 år samtycka till adoptionen (4 kap. 5 § föräldrabalken).

Ursprungslandet och de biologiska föräldrarna kan inte bara kräva tillbaka barnet, utan målet kommer att prövas av domstol när ni bestrider frågan. Rätten kommer att pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Det är utifrån barnets bästa som rätten ska fatta sitt beslut. (4 kap. 6 § föräldrabalken.)

Det finns en myndighet som ser över att adoptioner genomförs på ett lagligt och etiskt godtagbart sett, Myndigheten för familjerätt och förärdraskapsstöd, MFoF.

Myndigheter i ursprungsländerna utreder barnens bakgrund och tar ställning till om det är till barnens bästa att få familj genom internationell adoption. MFoF ger auktorisation till adoptionsorganisationerna som förmedlar internationella adoptioner och har tillsyn över deras arbete. I vissa länder fattas inget adoptionsbeslut utan barnet lämnas ut från ursprungslandet genom samtycke från vårdnadshavaren eller myndigheten. Då genomförs adoptionen i svensk domstol.

Det finns mycket lite som talar för att ursprungslandet och de biologiska föräldrarna en dag kommer och kräver tillbaka barnet. I ett sådant fall är rätten på er sida. Nu när barnet har levt med er i flera år så är barnets bästa att stanna med er i Sverige och inte ryckas upp från sin familj och allt den känner till för att komma tillbaka till sina biologiska föräldrar i ursprungslandet.

Om du skulle ha några fler frågor kan du använda dig av Lawlines andra tjänster genom att ställa en expressfråga eller ringa till telefonrådgivningen.

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (608)
2021-11-18 Adoption av vuxen (vuxenadoption)
2021-11-12 Kan jag byta efternamn till det efternamn jag hade före jag adopterades?
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

Alla besvarade frågor (97356)