Kan upprepande telefonsamtal anmälas som ofredande?

FRÅGA
Om någon ringer 12 gånger på nattenn är det ofredande?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ofredande regleras i Brottsbalken (4 kap. 7 §). Brottet ofredande är väldigt brett, och flertalet olika beteende kan omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde. Även så kallad telefonterror kan omfattas, och man tar då särskilt hänsyn till vilken tid på dygnet som samtalen inkom, hur många samtal det rör sig samt under hur lång tid som samtalen har kommit. Den som ofredar måste även veta om att det som denne gör är fel.

Det går alltid att göra en polisanmälan, och Polisen tar alltid upp anmälningar. Beroende på om numret är kopplat till en abonnent eller ett kontantkort, kan dock utredningsmöjligheterna var begränsade. Det finns samtidigt inget att förlora på att anmäla.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1164)
2021-04-30 SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN
2021-04-29 Skillnad mellan grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning?
2021-04-29 Hur kan jag få mitt ex att sluta kontakta mig?
2021-04-29 Finns det ett brott som heter "terrorhot"? Vad krävs för att dömas för det brottet?

Alla besvarade frågor (92013)