FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/06/2021

Kan uppgifter i belastningsregistret gallras ut i förtid?

Hej! Jag blev fångad i år för snatteri av väktare som sedan kallade dit polisen. Jag hade snattat smink för ca 700kr och erkände brottet på plats. Jag betalade tillbaka pengarna till butiken för sminket och i följd av det fick jag ett strafföreläggande på 3000kr. Den summan har jag betalt samtidigt som jag fick hem ett brev att ge min signatur till erkännandet (också gjort). Nu ett prick i registret. Har läst att det går ut om 5år, men finns det chans att det kan gallras ut tidigare? Kan jag överklaga eller ringa de? Hur påverkar detta min framtid? Är 19 år.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till lagen om belastningsregister.

Kan brottet gallras ut tidigare?

Precis som du läst så gallras uppgifter om böter ut fem år efter strafföreläggandet (17 § 9 p. lagen om belastningsregister). Det finns inga undantag från denna regel som kan göra att uppgifter gallras ut tidigare. Pricken i ditt belastningsregister kommer dessvärre därför finnas kvar tills tiden på fem år har gått ut.

Kan man överklaga eller ringa de?

När det gäller uppgifter i belastningsregistret så kan man inte överklaga dessa. Enda sättet att ta bort något ur belastningsregistret tidigare är i princip genom att man blir frikänd från brottet eller att strafföreläggandet undanröjs (16 § lagen om belastningsregister). Du kan alltså inte överklaga pricken i belastningsregistret och därför ser jag inte heller att du skulle nå framgång med att ringa dem.

Vem kan begära ut uppgifter ur belastningsregistret?

Uppgifterna i belastningsregistret är delvis skyddade för att skydda den enskildes integritet. Men det finns vissa situationer då olika aktörer har rätt att begära ut belastningsregistret. Först och främst har en rad myndigheter rätt att begära ut personuppgifter ur belastningsregistret (6 § lagen om belastningsregister). Det krävs alltid då att skälet för begäran om att ta del av uppgifterna överväger den olägenhet som det innebär för den det berör (7 § lagen om belastningsregister). Som utgångspunkt kan inte privatpersoner begära ut utdrag ur ditt belastningsregister. Undantaget är om det krävs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott (10 § lagen om belastningsregister). Du kan även själv begära ut samtliga uppgifter som finns om dig (9 § lagen om belastningsregister).

Hur påverkar detta framtiden?

Ibland när man söker arbete så kan arbetsgivaren begära eller efterfråga ett utdrag ur belastningsregistret. Då brukar de vilja att man begär ut ett utdrag själv och skickar in eftersom arbetsgivaren inte själv kan begära dina uppgifter. I den situationen kan en prick i belastningsregistret eventuellt påverka din möjlighet till anställning.

Tidigare brott kan även ha betydelse vid straffmätningen om du skulle begå ett nytt brott (29 kap. 4 § Brottsbalken). Vid återfall kan man nämligen få ett hårdare straff än om det var första gången man begick ett brott.

Om man vill resa utomlands, utanför EU till länder som kräver visum kan även en prick i belastningsregistret eventuellt komma att påverka möjligheterna att få visum. Det beror dock lite på vilka regler som gäller för visum just i det landet man vill resa till.

Men efter att de fem åren har gått ut så kommer pricken i ditt belastningsregister inte längre synas och inte heller kunna påverka din framtid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”