Kan uppehållstillstånd ges till pojkvän i Kap Verde?

Hej Jag är tillsammans med en kille från Kap verde och vi har varit ihop o 8 månader,,, jag vill att han flyttar till Sverige och vi bor som sambo här . Kan jag göra så ? Hur gör jag det ? Blir han beviljad uppehållstillstånd i sånt fall ? Jag är svensk medborgare med fast inkomst och jobb

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Jag tolkar det som att din pojkvän är medborgare i Kap Verde, och att du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd här. Regler om uppehållstillstånd finns i Utlänningslag (UtlL). 


Avsikt att inleda samboförhållande 

Uppehållstillstånd kan ges till "en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige". Förhållandet ska vidare framstå som seriöst och det ska inte finnas särskilda skäl som talar emot att uppehållstillstånd ges, 5 kap. 3 a § 1 st 1 p UtlL. Migrationsöverdomstolen konstaterade att vid en seriositetsbedömning måste en helhetsbedömning av omständigheterna göras där både faktorer som talar för och mot seriositet ska beaktas, MIG 2007:45. De kan kolla på eran kunskap om varandra, hur länge och hur mycket ni har träffats. Om ni kan visa att ert förhållande är seriöst genom att till exempel visa att förhållandet var etablerat sedan tidigare så kan det ge uppehållstillstånd om övriga krav är uppfyllda. 


Försörjningskravet

Tillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 a §, t.ex. planer att ingå ett samboförhållande, får endast ges om den planerade sambon, kan försörja sig och har en tillräckligt stor bostad med tillräckligt god standard för sig själv och för personen som ska flytta till dit, 5 kap. 3 b § UtlL.


Enligt prop. 2009/10:77 måste försörjningsförmågan ha en viss varaktighet för att försörjningskravet ska anses uppfyllt. Kravet kan uppfyllas genom att anknytningspersonen vid prövningstillfället antingen kommer att ha tillräcklig arbetsrelaterad inkomst under minst ett år framöver, eller om det vid en prognos framstår som sannolikt att han eller hon kommer att ha en sådan inkomst i vart fall ett år framöver. Bostadskravet är uppfyllt om anknytningspersonen äger en bostad, hyr en bostad eller innehar en bostadsrätt. Om det är fråga om ett hyresförhållande måste det vara av viss varaktighet. Eftersom du har fast jobb så är troligen kravet på försörjning uppfyllt, detsamma gäller även kravet på bostad. 


Uppehållstillståndet ska sökas innan din pojkvän reser in i landet

Huvudregeln är att den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ansöka om och beviljas tillstånd innan han eller hon reser in i landet (5 kap. 18 §). Därför ska din pojkvän skicka in ansökan från Kap Verde. 


Sammanfattning 

Din pojkvän kan alltså söka uppehållstillstånd i Sverige om ni planerar att bli sambos. Kraven som ställs är att du har möjlighet att försörja er båda och har en bostad som uppfyller kraven på både storlek och standard. Din pojkvän måste ansöka om uppehållstillstånd innan han reser in i landet. 


Lycka till med ansökan! 


Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”