Kan uppdraget som firmatecknare medföra skadeståndsskyldighet?

Hej!

Min chef undrar om jag kan bli firmatecknare. Jag har sökt runt för att se vad för ansvar det skulle ge mig och vad för skyldigheter jag kan få, men har svårt att hitta något svar. Jag undrar bland annat om just arbetsuppgiften firmatecknare sker i egenskap som anställd eller om det ligger utanför min anställning?

Jag vill nämligen inte ha någon skadeskyldighet gentemot företaget jag jobbar på om jag skriver dåliga avtal etc.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Roligt att du fått förfrågan om att bli firmatecknare. Men den ställningen kommer inte helt utan ansvar. firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan. I samband med att bli firmatecknare kommer det aktualiseras olika regler om skadeståndsskyldighet. Vilka regler det blir är beroende på vilken associationsform du arbetar i. Som enskild näringsidkare är det endast denne som kan vara firmatecknare. Jag går därför igenom reglerna för handelsbolag (HB) och aktiebolag (AB).

Vad händer om du orsakar skada i ett HB?

I ett HB är det bolagsmännen som företräder bolaget om inget annat har avtalats. Delägarna kan företa alla rättshandlingar inom ramen för bolagets syfte och verksamhet (2:17 jfr. 2:3 BL). Ett HB förvaltar ibland stora värden och kan ha förpliktelser för mångmiljonbelopp. Den eller de som sköter bolagets ledning har därför en ansvarsfull ställning. En bolagsman som avsiktligen eller genom vårdslöshet orsakar bolaget ekonomisk skada är skyldig att betala ersättning till bolaget (2:14 BL). Denna skyldighet tillämpas om en bolagsman exempelvis på ett otillbörligt sätt gynnat sina egna intressen på bolagets bekostnad. Däremot har samtliga bolagsmän samtyckt till åtgärden föreligger ingen ersättningsskyldighet mot bolaget. Det finns vissa tidsramar inom vilket man måste väcka talan om skadeståndsskyldighet (2:15 BL). För firmatecknare eller s.k prokurist (fullmakt) gäller skadeståndskrav förmodligen enligt 18 kap. HB. Dvs. Det finns risk att du blir skadeståndsskyldighet om du handlar vårdslöst vid exempelvis ingående av avtal.

Vad händer om du orsakar skada i ett AB?

I ett AB är det styrelsen som tillsammans företräder AB:et som firmatecknare (8:35 ABL). Men styrelsen kan också utse en eller flera personer som var för sig eller tillsammans ska teckna firman. Det kan vara personer i eller utanför styrelsen. Dessa personer kallas särskilda firmatecknare (8:37 ABL). Som firmatecknare agerar du som uppdragstagare för styrelsen, det kan exempelvis vara i egenskap av inköpschef. Då har du rätt att ingå avtal inom det uppdraget. Om du skulle ingå ett avtal utanför ditt uppdrag så skulle det kunna innebära att du blir skadeståndsskyldig för det. För personer inom ett AB gäller särskilda regler för skadeståndsansvar (29:1 ABL) exempelvis VD eller styrelseledamot. Särskild firmatecknare omfattas dock inte av de reglerna utan då är det 18 kap. HB återigen som jag skrev ovan.

Sammanfattningsvis

Om du väljer att acceptera att bli firmatecknare så skulle man kunna se det som en förlängning av din anställning. Kvarstår du som "vanlig" anställd i bolaget finns knappt några möjligheter för dig att bli skadeståndsskyldig, eftersom arbetsgivaren har ett s.k. Principalansvar för dig. Dvs. den skada som du orsakar inom tjänsten ska arbetsgivaren ersätta (3:1 SkL). Men om du däremot väljer att acceptera att bli firmatecknare så ökar det risken för skadeståndsskyldighet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

mvh

Fredrik RisingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”