Kan underårig UF-företagare ingå avtal själv?

2017-01-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej, jag och två andra tjejer har ingått ett avtal med [ett bokningsföretag] då vi använder oss av det till vårt UF-företag i skolan. I början fick vi inte veta att det var bindande men när vi sedan hade genomgång och fick bokningsbekräftelse nämnde de det snabbt. Nu har det dock uppkommit ett samarbete med ett annat företag som använder sig av en annan bokningssida och vi hörde med dem om det gick att säga upp avtalet men det gick inte. Undrar då om de verkligen får starta ett avtal med oss då ingen av oss är över 18 år och de inte har fått godkännande från våra föräldrar. I deras allmänna villkor står detta: Beställaren är betalningsansvarig för samtliga avgifter som följer av abonnemangs-avtalet. Om abonnemangettecknats för juridisk person, av någon som saknar behörighet att företräda den juridiska personen, har dennepersonligt betalningsansvar. Vad menas med det här och finns det något sätt att avsluta avtalet? Tacksam för svar! Mvh, Tone
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

Enligt 9:1 FB får personer under 18 år (underåriga) inte ingå avtal själva utan det måste ske med föräldrars samtycke vilket framgår av 6:11 FB.

En juridisk person är t.ex. ett aktiebolag som kan vara avtalspart, part i en rättegång och har juridiska rättigheter och skyldigheter. Ett UF-företag är dock inte en juridisk person, utan ett s.k. enkelt bolag. Detta innebär att villkoret du angett ("Beställaren…betalningsansvar") inte gäller för er.

För ett enkelt bolag gäller bl.a. att bolagsmännen (du och de två tjejerna) är personligt betalningsansvariga. Dock är det så att då ni inte har behörighet att, utan förmyndarnas samtycke, ingå avtal, gäller inte avtal som ni ingått utan förmyndares samtycke. Företaget ni ingått avtal med har ett ansvar att ta reda på om avtalsparten (ni) är över 18 år. Jag föreslår därför att ni eller era förmyndare kontaktar företaget och säger att ni är under 18 år och har ingått avtalet utan att era förmyndare godkänt detta för att avtalet ska avslutas.

Något att tänka på inför framtiden: själva naturen av ett avtal är att det är bindande. I vilken utsträckning (tid, innehåll, vilka som är avtalspartner, vilka avtalet påverkar etc.) avtalet är bindande framgår av själva avtalet som kan vara muntligt eller skriftligt. Ett exempel på ett enkelt avtal är att en person erbjuder sig att sälja en bok för 100 kr till sin vän och vännen tackar ja. Så fort vännen tackar ja har de ingått ett avtal enligt 1§ Avtalslagen och avtalet är bindande vilket innebär att de inte kan ändra sig (inte utan juridiska konsekvenser I alla fall). Läs alltid villkoren noggrant i ett skriftligt avtal.

Hoppas svaret var till hjälp. Du är välkommen tillbaka om du har några fler frågor.

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (321)
2020-11-24 Vad gäller när en bipolär person i sitt maniska tillstånd drar på sig skulder?
2020-11-21 Vad händer om jag blir lurad att ingå avtal?
2020-11-21 Får man sälja ett Playstation 5 för dubbla priset?
2020-11-17 Kan ett fastighetsköp hävas om en part haft bristande omdömesförmåga?

Alla besvarade frågor (86389)