Kan två parkeringsböter utfärdas inom 24 timmar?

2020-02-13 i Parkeringsböter
FRÅGA
HejFick parkeringsböter enligt följandeTid för uppställning 20200117 09:54-10:04 påföljande botTid för uppställning 20200118 09:18-09:28Vad jag förstår har inte 24 timmar förflutetÄr det riktigt med två böter enl ovanstående
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det måste ha gått minst 6 timmar mellan parkeringsböterna

Förutsättningarna för att en ny parkeringsbot ska kunna utfärdas är att minst sex timmar har förflutit och ett nytt kalenderdygn påbörjats.

Det behöver alltså inte ha förflutit 24 timmar innan en ny parkeringsbot utfärdas. I ditt fall har ett nytt kalenderdygn påbörjats och det har förflutit mer än sex timmar.

Svaret på din fråga är därför ja, det är riktigt med två böter enligt ovanstående.

Avslutande ord

Även om det känns tråkigt, så hoppas jag att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt god dag!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll