Kan turordningsreglerna åberopas om jag tackar nej till omplaceringserbjudande?

Hej.

arbetar idag på ett företag med ca 30 anställda. företaget vill göra en flytt gällande 4-5 personer som skall erbjudas anställning "sk verksamhetsövergång" till annat företag med annat orgnummer inom koncernen.

det nya bolaget kan ej erbjuda samma typ av tjänst i längden som vi alla har idag och vi har endast garant på att behålla aktuell lön i 12 mån.

moderbolaget har ett väl utvecklat bonussystem vi blir utan i framtiden och vi önskar idag få med oss rätten till intjänad bonus för 2020.

vad gäller om vi tackar nej till den erbjudna nya försämrade tjänsten utan trygghet och lönegarantier. kan vi då åberopa rätten till turordningsregel enl las i moderbolaget där vi idag är anställda?

sägs vi upp pga arbetsbrist om vi tackar nej, vad har vi att sätta emot?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så kommer de tjänster ni har i dagsläget att försvinna. Arbetsgivaren har därför valet att antingen säga upp er på grund av arbetsbrist eller omplacera er. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp er krävs saklig grund (7 § 1 st LAS). Saklig grund föreligger inte om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren omplacerar er (7 § 2 stycket LAS). Arbetsgivaren är skyldig att utreda möjligheterna för omplacering. Omplaceringsskyldigheten gäller de arbeten som är lediga och som ni som arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för. Det finns inget krav på att arbetsgivaren ska skapa nya arbeten. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att undersöka om lediga arbeten finns inom andra företag inom koncernen, vilket er arbetsgivare verkar ha gjort i det här fallet. Det erbjudande ni fått om omplacering verkar vara skäligt. Att få en något lägre lön samt uteblivet bonussystem är sådana förändringar som ändå faller inom skäligt erbjudande. Eftersom er arbetsgivare har erbjudit er en ledig tjänst så har arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Om ni tackar nej till tjänsten kan ni sägas upp på grund av arbetsbrist, om det faktiskt föreligger en arbetsbrist, vilket jag har utgått ifrån i min tolkning av frågan. Turordningsreglerna sätts också ur spel om ni tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande.

Eftersom arbetsgivaren har erbjudit er en annan tjänst och därmed fullgjort sin omplaceringsskyldighet så har arbetsgivaren saklig grund för att säga upp er på grund av arbetsbrist. Min rekommendation är att ni tar kontakt med fackförbundet på er arbetsplats om något sådant finns. De kan hjälpa er att tillvarata era intressen i sådana här lägen.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”