Kan Transportstyrelsen ta mitt körkort i efterhand?

Blev stoppad för fortkörning, fick böte på 3600 och erkände på plats. Körde 112 på en 80 väg.

Polisen valde att inte ta mitt körkort på plats. Riskera jag att transportstyrelsen tar körkortet nu i efterhand?

Jag körde 32 km för fort, finns det någon felmarginal? Räknas felmarginal på 3 kilometer?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Reglering kring körkort finns i Körkortslagen (1998:488)

Återkallelse av körkort
Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkort i efterhand om du som körkortsinnehavare har gjort dig skyldig till hastighetsöverträdelse och denna inte är ringa (5 kap. 3 § p. 4 Körkortslagen). Man bedömer om en sådan överträdelse är ringa eller inte från fall till fall, men kommer alltså så till ditt enskilda fall. Saker som kan påverka är vad hastighetsbegränsningen var på sträckan, hur trafikerad vägen var, om du har gjort dig skyldig till fortkörning innan m.m. Beslutet från transportstyrelsen kommer att grunda sig på ordningsboten som du har godkänt (5 kap. 1 § 2 st. Körkortslagen).

Om transportstyrelsen bestämmer sig för att återkalla ditt körkort kommer du få en spärrtid mellan en månad och tre år som nytt körkort inte får utfärdas (5 kap. 6 § 1 st. Körkortslagen).

Varning?
Transportstyrelsen kan bestämma sig för att istället ge dig en varning. Det måste föreligga särskilda skäl för att de skall anse att en varning är en tillräcklig åtgärd för fortkörningen, sådant kan t.ex. vara att du har ett stort behov av körkortet i ditt yrke (5 kap. 9 § 1 st. Körkortslagen).

Sammanfattning
Transportstyrelsen kan alltså besluta sig om att återkalla ditt körkort i efterhand. Du kan i sådana fall även överklaga beslutet om en återkallelse eller varning till allmän förvaltningsdomstol (8 kap. 1 § 1 st. p. 1 Körkortslagen).

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen NorelindRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning