Kan Transportstyrelsen bevilja en ansökan om yrkestrafiktillstånd trots att du har blivit dömd för ringa narkotikabrott?

2021-08-07 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej jag är intresserad av att starta ett eget litet åkeri för bud och andra transporter. Jag är 34 år gammal. Jag har pengarna och erfarenhet inga anmärkningar hos kronofogden, men jag har en ringa narkotikabrott på mitt register som är 4 år gammal. Kommer det att hindra mig från att få ett yrkestrafiktillstånd? Ska jag kanske vänta 1 år tills det preskriberas med att söka? Min fråga är om det är möjligt att bli godkänd för ett yrkestrafiktillstånd om man har ringa narkotikabrott på sitt brottsregister?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av yrkestrafiklagen.

Yrkestrafiktillstånd

För att du ska kunna bedriva yrkesmässig trafik med godstransporter på väg eller bedriva persontransporter på väg med buss krävs det att du har ett yrkestrafiktillstånd. Du ansöker om yrkestrafiktillståndet hos Transportstyrelsen.

De krav som ställs för att få ett yrkestrafiktillstånd är: yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, gott anseende samt etablering (yrkestrafiklag 2 kap. 1 §).

När du ansöker om yrkestrafiktillstånd så ska du även bifoga ett utdrag ur belastningsregistret. Som du skriver så kommer uppgifterna i belastningsregistret om ditt ringa narkotikabrott gallras efter fem år om straffet som du fick var böter (lag om belastningsregister 17 § 9 punkten). Trafikverket kommer alltså få information om att du har begått ringa narkotikabrott om du ansöker om yrkestrafiktillståndet nu och inte väntar ett år.

Prövning av det goda anseendet

I prövningen av den sökandes goda anseende ingår den sökandes laglydnad (yrkestrafiklag 2 kap. 4 §). Överträdelser och andra missförhållanden som påverkar trafiksäkerheten ses som särskilt allvarliga i bedömningen.

Transportstyrelsen gör däremot en helhetsbedömning utifrån din vilja och förmåga att fullgöra dina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Eftersom du skriver att du blev dömd för specifikt ringa narkotikabrott för fyra år sedan så kan det diskuteras om det inte är ett allvarligt brott. Däremot är det även specifikt ett narkotikabrott och eftersom du ska vistas i trafiken så talar detta mot att du har ett gott anseende.

Jag kan inte tala exakt om hur Transportstyrelsen kommer bedöma ditt ärende eftersom det som sagt är en helhetsbedömning och jag vet inte detaljerna om brottet eller andra kvalifikationer som påverkar din ansökan. Det är dock inte till din fördel att du finns med i belastningsregistret men det bör inte heller direkt utesluta dig från att få ett yrkestrafiktillstånd.

Sammanfattning och råd

Vid prövningen om du uppfyller kraven för att få ett yrkestrafiktillstånd så väger Transportstyrelsen in det som finns med i belastningsregistret vid bedömningen av ditt goda anseende. Ditt goda anseende påverkas negativt av att du har blivit dömd till ringa narkotikabrott men jag kan inte direkt säga om du direkt kommer få avslag på din ansökan.

Mitt råd är dock att du väntar ett år med att ansöka om yrkestrafiktillstånd tills uppgifterna om ditt ringa narkotikabrott har gallrats från belastningsregistret. Detta eftersom det kostar en hel del att ansöka om yrkestrafiktillstånd och handläggningen kan även dra ut på tiden eftersom du finns med i belastningsregistret eftersom bedömningen av ditt goda anseende försvåras.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (960)
2021-10-20 När kan jag börja övningsköra efter indraget körkort?
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?

Alla besvarade frågor (96481)