Kan Transportstyrelsen återkalla mitt körkortstillstånd på grund av droganvändning?

2019-11-10 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, jag har frågor angående körkort. För ungefär ett och ett halv år sedan så fick jag ta urinprov och kissade positivt för THC (fick då gå till socialen och fick då behålla mitt körkortstillstånd, utan att ta prover) Igår hände tyvärr precis samma sak och jag är mitt uppe i att ta mitt körkort. Jag fick ingen information igår om hur det går till, får svar om proverna om ca 3 veckor där efter har jag ingen aning om vad som kommer hända. Skulle du kunna förklara hur detta kommer funka/gå till väga. Jag skulle göra vad som helst för att få ta mitt körkort, vill därför så gärna veta hur detta kommer gå till, på ett ungefär åtmonstone. Då jag kan tänka mig att det blir annorlunda nu när det har upprepats. Har bokat en uppkörning, ska jag avboka denna då? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga

Såhär har jag förstått din fråga: Du undrar om Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkortstillstånd om ditt provsvar visar positivt för THC. Du undrar också om du bör avboka din uppkörning på grund av detta. Jag kommer först förklara när Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkortstillstånd. Sedan kommer jag berätta om vad du bör göra nu. Regler om körkortstillstånd finns i körkortslagen.

Kan Transportstyrelsen återkalla mitt körkortstillstånd?

Den som ansöker om körkortstillstånd måste vara lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. När man bedömer om den som ansöker är lämplig tittar man på personens personliga och medicinska förhållanden (3 kap. 2 § första stycket körkortslagen). Den som ansöker får inte vara opålitlig i nykterhetshänseende (3 kap. 2 § andra stycket körkortslagen). Med detta menas att personen till exempel har omhändertagits av polisen på grund av onykterhet eller att personen har dömts för narkotikabrott eller rattfylleri.

Transportstyrelsen är den myndighet som beslutar i frågor som körkortstillstånd (7 kap. 2 § körkortslagen). Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkortstillstånd om du till exempel gjort dig skyldig till narkotikabrott (5 kap. 3 § punkten 5 körkortslagen). Transportstyrelsen kommer att titta på risken för fortsatt misskötsamhet, det vill säga risken för att du fortsätter att använda droger. Det räcker inte att Transportstyrelsen misstänker att du har använt droger. Det måste finnas en dom eller liknande där du har dömts för brottet (5 kap. 1 § andra stycket körkortslagen).

Om Transportstyrelsen återkallar ditt körkortstillstånd kommer de också att bestämma en spärrtid. Under spärrtiden kan du inte ta körkort. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § första stycket körkortslagen). När Transportstyrelsen bestämmer spärrtidens längd kommer de bland annat att titta på ditt behov av körkort. Ett års spärrtid har bedömts som lämplig i fall av onykterhet.

Det är inte säkert att Transportstyrelsen kommer att återkalla ditt körkortstillstånd i det här fallet. De kan istället ge dig en varning, om det av särskilda skäl kan anses tillräckligt (5 kap. 9 § körkortslagen).

Vad bör jag göra nu?

1.Du bör först vänta på att provsvaren kommer tillbaka. Om provsvaren visar att du har använt narkotika riskerar du att åtalas för någon form av narkotikabrott. Om du döms för brottet/brotten kan Transportstyrelsen besluta att återkalla ditt körkortstillstånd. I vissa undantagsfall kan de istället ge dig en varning. I så fall får du behålla ditt körkortstillstånd (möjligtvis med ändrade villkor). Det är svårt att säga hur Transportstyrelsen kommer att bedöma ditt fall. Vad som talar för att de kommer att återkalla ditt körkortstillstånd är att du gjort dig skyldig till upprepad brottslighet (förutsatt att du döms för brotten). Vad som talar mot att körkortstillståndet återkallas är att brottet/brotten kommer bedömas som ringa och att risken för fortsatt användning av droger är liten. 2.Avvakta med att avboka din uppkörning till du hör något från Transportstyrelsen. Innan Transportstyrelsen tar ett beslut kan du fortsätta att övningsköra som vanligt. Om Transportstyrelsen återkallar ditt körkortstillstånd kan du överklaga beslutet (8 kap. 1 § första stycket punkten 1 körkortslagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (761)
2020-08-07 Unlawful driving
2020-08-07 Ha med körkort när jag kör bil?
2020-08-05 Hur återkallas körkortet?
2020-07-31 Vad händer om man nekar en bot?

Alla besvarade frågor (82649)