Kan transportstyrelsen återkalla mitt körkort trots att de beviljat mig tillstånd?

Hej, polisen har stoppat mig på grund olovlig körning i september 2017 och jag fick straff från tingsrätten i jan 2018 på 30 dagar. I mars ansökte jag om körkortstillstånd som jag fick samma månad. I mars 2018 fick jag körkort och idag fick brev från transportstyrelsen om att de vill återkalla min körkort och körkortstillstånd på grund av att jag körde olovligt i september. Har de rätt att återkalla min körkort och hur? Varför fick jag körkortstillstånd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Transportstyrelsen är en myndighet och måste därför följa reglerna i förvaltningslagen (FL). I allmänhet får en myndighet inte ändra sitt beslut om det är till nackdel för dig. Man brukar säga att positiva beslut är orubbliga (26-27 §§ FL). Att få ett körkort är ett positivt beslut.

Återkallelseförbehåll

Däremot finns det vissa undantag från huvudregeln. Om beslutet innehåller ett s k återkallelseförbehåll kan beslutet ändras, fastän ändringen är till nackdel för dig. Detsamma gäller om förbehållet istället finns i lag, vilket kan hittas i körkortslagen beträffande körkort och körtkortstillstånd.

För att transportstyrelsen ska få återkalla körkortet brukar det krävas att nya omständigheter framkommit efter beslutet. Körkort kan dock återkallas om det funnits hinder för att utfärda körkortet från första början och hindret fortfarande finns kvar. Olovlig körning kan vara ett sådant hinder.

Överklagande

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Det gör du genom att skriva till förvaltningsrätten i den ort du är folkbokförd, ange vilket beslut du vill överklaga och på vilket sätt du vill att beslutet ändras. Du kan endast överklaga beslutet inom 3 veckor från det att du fått beslutet. Om överklagandetiden gått ut är rätten till överklagande förlorad.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning