Kan Transportstyrelsen återkalla mitt körkort på grund av fortkörning?

Hej!

Jag körde i våras för fort i Schweiz (34 över) och detta har skickats till Vägverket i Sverige nu i veckan.

Tillhörande är att jag körde för fort i Sverige (21 över) för någon vecka sedan och är lite orolig för vad Vägverket kommer att göra med detta.

Jag kör i jobbet och snittar ca 600 mil i månaden, det är därav viktigt för mig.

Tacksam för svar.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min tolkning av din fråga

Jag har förstått din fråga såhär: Du har kört för fort två gånger och fått fortkörningsböter båda gångerna. Besluten om fortkörningsböter har sedan skickats till Transportstyrelsen i Sverige (den myndighet som tar beslut i frågor om körkort). Du undrar nu vad Transportstyrelsen kan göra på grund av de fortkörningar du gjort dig skyldig till. Jag kommer börja med att förklara när ett körkort kan återkallas på grund av hastighetsöverträdelse. Sedan kommer jag förklara när det istället kan utdelas en varning.

Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkort på grund av fortkörning

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse, och överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § punkten 4 körkortslagen). En hastighetsöverträdelse innebär helt enkelt att föraren har kört fortare än högsta tillåtna hastighet. När man bedömer om hastighetsöverträdelsen kan anses som ringa måste man titta på omständigheterna i det enskilda fallet. Omständigheter av betydelse kan till exempel vara vilken hastighetsbegränsning som gällde på vägsträckan, hur trafikerad vägen var och om föraren gjort sig skyldig till fortkörning tidigare. Bedömningen är inriktad på det enskilda fallet och det går därför inte att säga hur Transportstyrelsen kommer besluta i ditt fall. Om Transportstyrelsen bedömer att dina fortkörningar inte kan anses som ringa, kommer ditt körkort att återkallas.

Transportstyrelsens beslut måste grunda sig på till exempel en dom där du dömts för fortkörningarna eller ett beslut om ordningsbot som du har godkänt (5 kap. 1 § andra stycket körkortslagen). Boten som du har fått i Schweiz jämställs med en svensk fortkörningsbot (5 kap. 1 § tredje stycket körkortslagen).

Om Transportstyrelsen återkallar ditt körkort kommer en spärrtid beslutas. Under spärrtiden får inget nytt körkort utfärdas. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § första stycket körkortslagen).

Transportstyrelsen kan istället ge dig en varning

Du kan i vissa fall få en varning istället för att ditt körkort återkallas. Det krävs då att en varning av särskilda skäl är en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § första stycket körkortslagen). Här måste man också ta hänsyn till de omständigheter som är relevanta i varje enskilt fall. I bedömningen kan till exempel spela in om du har ett stort behov av körkort i ditt yrke.

Du kan överklaga Transportstyrelsens beslut

Du har rätt att överklaga Transportstyrelsens beslut om återkallelse eller varning. Överklagande görs till allmän förvaltningsdomstol (8 kap. 1 § första stycket punkten 1 körkortslagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob OsmoRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning