Kan Transportstyrelsen återkalla ett körkortstillstånd?

2019-11-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Kan någon som övningskör få sitt körkortstillstånd återkallat vid hastighetsöverträdelse, kört mot rött och/eller ej stannat vid stopplikt?Det är ju handledarens körkort som återkallas i dessa fall.., men kan även elevens körkortstillstånd återkallas i samma veva?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Transportstyrelsen kan återkalla ett körkortstillstånd

Regler om körkortstillstånd finns i körkortslagen. Regler om när ett körkortstillstånd ska återkallas finns i 5 kap. körkortslagen. Transportstyrelsen ska återkalla ett körkortstillstånd om eleven till exempel gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse, kört mot rött ljus eller inte stannat vid stopplikt (5 kap. 3 § punkten 4 körkortslagen). Detta gäller om överträdelsen inte kan anses som ringa. När man bedömer om en överträdelse är ringa, så måste man titta på hur allvarlig överträdelsen är i just den situationen.

Om Transportstyrelsen beslutar att återkalla ett körkortstillstånd kommer de också besluta om en så kallad spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad, och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). Under spärrtiden får nytt körkortstillstånd inte utfärdas.

Transportstyrelsen kan istället ge en varning

I vissa fall kan Transportstyrelsen meddela en varning istället för att återkalla körkortstillståndet. Varning kan ges om det "av särskilda skäl kan anses som en tillräcklig åtgärd" (5 kap. 9 § första stycket körkortslagen). Vad som menas med detta måste avgöras i varje enskilt fall. I vissa fall har det ansetts tillräckligt med varning då föraren brutit mot väjningsplikt. I vissa fall har det ansetts tillräckligt med varning då föraren har behov av körkort i sitt yrke.

Transportstyrelsens beslut kan överklagas

Transportstyrelsens beslut att återkalla ett körkortstillstånd kan överklagas (8 kap. 1 § körkortslagen). Överklagande görs till förvaltningsrätten.

Sammanfattning

Den som övningskör kan få sitt körkortstillstånd återkallat om denne till exempel gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse, kört mot rött ljus eller inte stannat vid stopplikt. Transportstyrelsen kan vissa fall ge en varning istället för att återkalla körkortstillståndet. Om Transportstyrelsen återkallar ett körkortstillstånd, så kan detta beslut överklagas.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (901)
2021-06-14 Vad gäller under prövotiden?
2021-06-11 Krävs körkort för cykel med 1000W motoreffekt?
2021-06-11 Kan körkort återkallas vid våld mot tjänsteman?
2021-06-06 Kan utländskt körkort återkallas/dras in vid fortkörning?

Alla besvarade frågor (93199)