Kan trafikskadeavgiften vara preskriberad?

Min dotter har för många år sedan dragit på sig en skuld till Trafikförsäkringsföreningen pga en oförsäkrad, och ej avställd gammal bil. Under många års tid så har dom inte tagit några pengar från henne för hon har inte haft något jobb. Nu har hon fått en timanställning och nu börjar Tff dra pengar, men nu har skulden vuxit till 191600 kr, varav det mesta är ränta. Kan dom få göra detta? Mycket av detta är mer än 10 år gammalt. Kan man åberopa preskribtionstid?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga undrar du dels om Trafiksäkerhetsföreningen får lov att dra pengar från din dotter, dels om hon kan anföra att skulden är preskriberad då mycket av skulden är mer än tio år gammalt.

En oförsäkrad bil får åläggas avgift

Syftet med trafikförsäkringsavgiften är att den ska upplevas som en sanktion och vara så hög att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad. Avgiften baseras på försäkringsbolagens årspremier för trafikförsäkring. Den får dock inte vara mer än 10 procent högre än den högsta trafikförsäkringspremien på marknaden (inklusive premieskatt). Avgiften för ett fordon utgår från årspremierna för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt. Man skiljer på fordonsslag (till exempel personbil, mc, buss) och användningssätt (privatbil, taxi, hyrbil). Hänsyn tas inte till fabrikat, årsmodell, bostadsort, bonus, körsträckeklass med mera.

Avgiften för tillfället (reviderad 2020-09-01) 160 kr per dag. Trafikskadeföreningen har därmed rätt att ta ut en avgift för det fall att ett fordon är oförsäkrat. Bestämmelser därom finns i 34 § trafikskadelagen.

Preskriptionstiden är tio år men kan förnyas

Enligt huvudregeln i preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter dess tillkomst (2 § första stycket preskriptionslagen). Preskriberas en fordran innebär det att den inte längre kan drivas in. För konsumentfordringar finns en kortare preskriptionstid om tre år. Trafikförsäkringsavgiften är däremot offentlig maktutövning och den konsumenträttsliga preskriptionstiden är inte tillämplig (jfr 2 § andra stycket preskriptionslagen).

En skuld preskriberas under förutsättning att preskriptionstiden (tio år) löpt ut och att den inte har avbrutits genom s.k. preskriptionsavbrott. Om Trafikförsäkringsföreningen under dessa år skickat din dotter påminnelser om skulden har preskriptionen avbrutits och en ny preskriptionstid om tio år har börjat löpa. Ny preskriptionstid börjar löpa varje gång det skickas ut en påminnelse eller skulden erkänns genom att man exempelvis betalar något på den. Jag antar att det har skickats ut påminnelser genom åren, vilket det vanligtvis gör, vilket i sådana fall innebär att skulden tyvärr inte är preskriberad.

I undantagsfall finns det möjlighet att sätta ned skulden

Enligt 34 § fjärde stycket trafikskadelagen finns det en möjlighet att sätta ned avgiften. En domstol kan enligt bestämmelsen sätta ned avgiften om det föreligger särskilda skäl. Det är förhållandevis höga krav för att det ska aktualiseras. Skäl kan vara exempelvis att försäkringstagaren blivit sjuk och inte kunnat nyttja bilen eller att fordonet förvarats på ett sätt som förhindrat nyttjandet.

Sammanfattningsvis finns det lagstöd för att ta ut trafikförsäkringsavgift och skulden är inte preskriberad, om det inte gått minst tio år och det inte har skickats ut några påminnelser eller gjorts några betalningar.

Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”