Kan tillvägagångssättet för underskrift påverka avtalets giltighet?

Hej,

Jag har nu avslutat ett webbutvecklingsprojekt åt en kund och denne vägrar betala för den färdiga produkten av någon anledning som jag inte får ta del av. Jag misstänker att han helt enkelt inte har råd. Som ni kan se i avtalet som jag länkar till nedan, har han redan betalat 25% av arvodet, men vägrar alltså betala resterande summa.

Däremot har jag erhållit ett meddelande från kunden där han, enligt samtal med sin advokat (vilket jag tyvärr inte har råd med), påstår att avtalet som ingåtts mellan oss, inte är giltigt. Både jag och kunden har skrivit under avtalet och skickat över scannade respektive kopior till varandra per e-post.

Här finns länk till avtalet: [publiceras ej]

Finns det något i detta avtal eller i tillvägagångssättet vid underskrifterna (nu tänker jag på att dessa gjordes genom scan och per e-post) som gör att detta avtal är ogiltigt?

Uppskattar all hjälp/tips/rådgivning jag kan få.

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Frågor som handlar om köpande och säljande av tjänster mellan näringsidkare har ingen direkt reglering i lag, men i ditt fall verkar det huvudsakligen vara Avtalslagen som blir tillämplig. Av informationen som du ger verkar det dock inte brista vare sig i termer av avtalsslutandet eller att något skäl till att avtalet är ogiltigt föreligger.

Ett avtals giltighet varken står eller faller med hur det har signerats/kopierats/mailats, så länge det inte rör sig om formalavtal. Vad som är formalavtal regleras i lag, och avtal om kommersiella tjänster är inte formalavtal. I grund och botten består ett avtal av två överensstämmande viljor, vilka manifesteras i vad man kallar anbud och accept. Ett exempel är att frågan "vill du utföra ett arbete enligt villkoren i det här avtalet?" besvaras jakande räcker för att ett avtal ska föreligga. Signaturer och avtalshandling är därefter bevismaterial i en eventuell tvist. Huvudregeln är att den som påstår att ett avtal föreligger har bevisbördan för detta.

Om du har mottagit en kopia på kontraktet som har en signatur, vilket enligt uppdragsavtalets andra sida (ditt dokuments sista sida) fordras för avtalets giltighet, och därutöver erhållit den första summan av betalningen, så förefaller det för mig som att du har goda grunder för att göra gällande att ett avtal föreligger mellan er. Den enda invändningen mot detta som för mig verkar substansiell är att signaturen skulle vara förfalskad, men då återstår faktumet att en icke oansenlig betalning har gjorts till dig vilket då också måste förklaras.

Eftersom att anledningen till att din motpart inte anser avtalet vara bindande inte framgår i din fråga så kan jag inte direkt bemöta den invändningen. Du skulle kunna dra nytta av Lawlines expresstjänst där du betalar en engångssumma på 500 kr (exkl. moms) där du inom tre dagar får en lite matigare rättsutredning, vilket du skulle kunna använda för att bemöta din motpart. 

Vänligen,

Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”