FrågaÖVRIGTÖvrigt28/05/2022

Kan tillståndshavaren för en lokal förlora serveringstillstånd om jag på anordnad fest serverar alkohol i denna lokal?

Hej! Jag har hyrt en lokal där arrendatorn har alkoholtillstånd. Vi har hela lokalen/villan för oss själva utan personal och jag tar med maten själv och hade tänkt bjuda på vin och öl. Det är alltså en privat fest, med i förväg bestämda gäster. Arrendatorn har nu i sista sekund sagt att dom glömt nämna att vi inte kan ta med egen alkohol pga deras alkoholtillstånd utan att vi måste köpa alkohol via dom, och att dom då kommer ställa fram alkohol som dom sedan tar betalt för efter åtgång. Stämmer det att dom kan bli av med sitt alkoholtillstånd och kan dom faktiskt ha detta upplägget? Eller kan jag servera alkohol trots alkoholtillståndet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag kommer i mitt svar utgå från att du med alkoholtillstånd menar serveringstillstånd.

Den lag som reglerar handel med alkoholhaltiga drycker och sprit är alkohollagen (2010:1622) [AlkoholL], se 1 kap. 1 § AlkoholL. Bestämmelser om servering av alkoholdrycker finner vi i 8 kap. AlkoholL. Av 8 kap. 1 § AlkoholL framkommer att det för servering av alkoholhaltiga drycker krävs tillstånd från kommunen där serveringsstället är beläget. Enligt 8 kap. 1 a § AlkoholL behöver du inget eget serveringstillstånd om din servering uppfyller följande kriterier:

  • avser ett enstaka tillfälle för ett i förväg bestämt antal personer
  • sker utan vinstsyfte (eventuell försäljning sker till självkostnadspris), och
  • äger rum i lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdyrcker.

Av omständigheterna i ditt fall kommer du befinna dig i en lokal där det verkar sker yrkesmässig försäljning av alkohol vilket innebär att du troligtvis kommer behöva ett serveringstillstånd för att servera alkohol. 

Skulle du servera alkohol i denna lokal utan tillstånd kan innehavaren av serveringstillståndet antingen få varningar eller i grövre fall återkallelse av serveringstillståndet, se 8 kap. 17 - 18 § AlkoholL. Om du tar med din egna alkohol och serverar alkohol kommer det finnas en stor risk att serveringen inte uppfyller de krav som gällde vid tillståndets meddelande, se 8 kap. 17 § AlkoholL.

För att du ska kunna servera alkohol i lokalen kommer du således behöva söka ett tillfälligt serveringstillstånd, se 8 kap. 2 § AlkoholL.

Jag hoppas verkligen du fick svar på dina frågor. Har du fler funderingar? Tveka inte att vända dig till Lawline igen!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?