Kan tiggares beteende utgöra brott?

FRÅGA
Jag undrar om det är olagligt att kräva pengar av folk på gatan. Jag gav en gång en tiggerska på gatan lite pengar och det har börjat spåra ur. Hon har nu börjat komma fram till mig varje gång hon får syn på mig på gatan och rentav kräver att få pengar av mig. Hon inte bara frågar som tiggerskor vanligen gör, utan hon kommer fram till mig, t.o.m springer ikapp mig om hon ser mig på avstånd, och börjar förklara hur svårt hon har det och hur jag måste hjälpa henne för att ingen annan gör det osv. Om jag säger att jag inte har pengar, lämnar hon mig inte ifred utan fortsätter att kräva och säger att hon bara ska be mig den här gången. Om jag ger henne pengar, brukar hon inte bli nöjd, utan kräver mera, och ger mig ofta någon summa ("Bara 100 kr, snälla!"). Om jag säger att jag inte har kontanter, försöker hon få mig att betala pengar via Swish eller att ta ut pengar med mitt bankkort. Jag har inte sett henne göra så mot någon annan, utan det är bara när hon ser mig som hon gör detta. Jag skulle vilja veta om detta är lagligt från hennes sida, och vad jag bör göra om det inte är det, för att bli lämnad ifred.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt finns det inget förbud mot aktiviteten tiggeri i sig. Det betyder dock inte att sättet att tigga på inte skulle kunna utgöra brott. Det du beskriver skulle kunna utgöra brottet ofredande. Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter den för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande kan dömas för ofredande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattas frid på ett kännbart sätt. Gärningen ger böter eller fängelse högst ett år (4 kap. 7§ brottsbalken). Gärningen är straffbar om den utgjort ett angrepp på din privata sfär, då alla har rätt att hålla sig fredad, men kränkandet måste anses kännbart. Otrevligt, ovälkommet bemötande anses man få tåla Även att följa efter någon en viss tid kan utgöra ofredande.Det ska nog en del till för att tiggeri ska upplevas ofredande.

Det är alltså inte helt osannolikt att denna persons beteende skulle kunna utgöra brottet ofredande utifrån vad du beskrivit då kontakten verkar vara personlig, ovanligt påträngande återkommande. Men återigen vill jag betona att det inte är själva tiggeriet i sig som är ofredande, utan i sådana fall sättet hon gör det på, genom efterföljandet och upprepat störande. Men det är en bedömning som ska göras i varje enskilt fall utifrån förutsättningarna då.

Om du misstänker att du är utsatt för brott kan du anmäla det till polisen om du vill. Detta kan du läsa mer om på deras hemsida. Du behöver inte själv veta viket brott som är aktuellt, utan det är upp till polisen att utreda. Det kan även finnas visst utrymme att få ett kontaktförbud för personen, på grund av upprepande kontakter och om du känner dig trakasserad. Det innebär huvudsakligen att personen inte får kontakta eller följa efter dig, men också att du inte heller får uppsöka denna person. Jag tror dock inte att det skulle bli aktuellt i ditt fall. Du kan ansöka om detta hos polisen och det är de som avgör om du kan beviljas kontaktförbud. Du kan läsa mer om det på deras hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1164)
2021-04-30 SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN
2021-04-29 Skillnad mellan grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning?
2021-04-29 Hur kan jag få mitt ex att sluta kontakta mig?
2021-04-29 Finns det ett brott som heter "terrorhot"? Vad krävs för att dömas för det brottet?

Alla besvarade frågor (92029)