Kan testamentsexekutor vara jävig?

Hej!

Kan en person vara testamentsexekutor om denne är den som får en större del av dödsboet enligt testamentet och dessutom är den som upprättar testamentet när det finns flera dödsdelssägare? Är inte det jäv?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nej, att testamentsexekutorn också är testamentstagare som i ditt fall anses inte grunda jäv. Det finns överlag inga bestämmelser i ärvdabalken som ger stöd för att entlediga en testamentsexekutor på grund av jäv. Däremot kan du klaga på testamentsexekutors arbete om det skulle finnas grund för det, men det behöver det inte finnas grund för bara för att han eller hon är testamentstagare.

Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vill du titta mer i ärvdabalken kan du göra det genom att klicka på länken.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image