Kan man testamentera bort särkullbarnens rätt till arv?

Hej!

Vi är ett gift par där maken har 3 barn sedan tidigare och jag har ett barn sedan tidigare samt att vi har ett gemensamt barn. Vi har sparade medel på banken, äger hus, fritidshus och bilar. Vad händer om min make t ex går bort? Vad kan hans barn sen tidigare kräva? Kan man skriva testamenta så jag t ex sitter trygg


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv och hur detta fördelas regleras i ärvdabalken. Om inget testamente finns skrivet gäller den s.k. legala arvsordningen – att arvet fördelas i den ordning som står i lagen. Jag kommer därför att börja mitt svar med att redovisa för hur arvsfördelningen skulle se ut om ett testamente inte finns och sedan redogöra för vad man kan reglera med hjälp av ett testamente.

Om det inte finns ett giltigt testamente

Om den avlidne är gift gäller att hans maka ärver hans kvarlåtenskap(de tillgångar den avlidne äger vid sin död), enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Av samma paragraf framgår dock att om den avlidne har barn sedan tidigare, så ska arvet delas med dessa barn. Om din make skulle avlida nu har alltså de tre barn han har sedan tidigare rätt att kräva ut sina arvslotter ur arvet. Om alla barnen väljer att kräva ut sin arvslott kommer du att få ¼ av arvet. Det finns dock en skyddsregel i 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken som innebär att du aldrig kan lämnas med mindre än ett belopp som motsvarar fyra prisbasbelopp. Prisbasbelopp för år 2017 är 44 800 kr vilket innebär att du idag skulle ha rätt till minst 179 200 kr. Detta förutsätter såklart att det finns så mycket pengar kvar efter din make.

Värt att förtydliga är att innan arvet fördelas gör man en bodelning mellan dig och din make, så att din del i det ni äger gemensamt tillfaller dig. Det är alltså bara din makes del som du kommer behöva dela med hans tre barn sedan tidigare. I de 179 200 kr jag nämnde tidigare räknar man också in den del du får vid bodelningen. Alltså - vi säger att du äger tillgångar till ett värde av 100 000 kr efter bodelningen. I det fallet kommer du ha rätt att få ut minst 79 200 kr i arv från din make. Denna rätt går då före barnens rätt till sina arvslotter.

Hur skulle det bli om testamente finns?

Alla som uppnått myndig ålder har rätt att fritt fördela sin kvarlåtenskap genom ett testamente, se 9 kap. 1 § ärvdabalken. Din make kan alltså i ett testamente välja att skriva att du ska få hela arvet. Det finns dock en möjlighet i det fallet för hans tre barn sedan tidigare att kräva ut sin laglott, se 7 kap. 3 § ärvdabalken. Laglotten är hälften av arvslotten, se 7 kap. 1 § ärvdabalken. Om din make exempelvis skulle efterlämna 100 000 kr i arv, kommer barnens laglott vara 12 500 kr. Om då alla barnen kräver ut sin laglott kommer du att få 62 500 kr. Deras del i arvet skulle alltså bli mindre om det finns ett testamente som säger att du ska få hela arvet.

Vad ska man tänka på när man skriver testamente?

Formkraven för ett giltigt testamente finns i 10 kap. 1 § ärvdabalken. Testamentet ska vara skriftligt och underskrivet av testatorn samt två vittnen. Vittnena måste vara närvarande när testatorn undertecknar testamentet. Ett sista krav är att vittnena måste förstå att det är ett testamente de bevittnar och skriver under. I övrigt är det bra att försöka skriva allt så tydligt som möjligt för att minimera risken att det i efterhand uppkommer tvister kring hur testamentet ska tolkas.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Cecilia KnutsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo