Kan testamente ogiltigförklaras om vittnena inte var samtidigt närvarande?

2019-11-04 i Testamente
FRÅGA
Kan ett testamente ogiltigförklaras pga. att ett av vittnena inte var närvarande när testamentet skrev under utan "bevittnat" namnteckningen 4 dagar senare ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om upprättande av testamente finns i ärvdabalkens (ÄB) 10 kapitel. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Den som upprättar testamentet ska skriva under testamentet, eller vidkänna sin underskrift, i vittnenas samtidiga närvaro (10 kap. 1 § ÄB). Det är enligt Ärvdabalkens lydelse viktigt att vittnena är samtidigt närvarande. Så har även fastställts i praxis. I rättsfallet NJA 1978 s. 189 hade testator fått testamentet undertecknat på en arbetsplats av två vittnen. Vittnena hade var för sig undertecknat testamentet på sina arbetsrum. Testamentet var därför ogiltigt.

Ett testamente som inte är upprättat i laga form (dvs. enligt kraven i 10 kap. ÄB) är ogiltigt och kan klandras av arvinge (13 kap. 1 § ÄB och 14 kap. 5 § ÄB).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2550)
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?
2020-07-31 Hur bestämmer jag över mitt arv?
2020-07-31 Hur går man tillväga om man vill att sitt ena barn ska ärva mer?
2020-07-31 Formulering av testamente

Alla besvarade frågor (82613)