Kan taxiförarlegitimation erhållas trots narkotikabrott som tidigare har begåtts?

Hej jag är dömd för grovt narkotikabrott till fängelse i 3år och 6månader. Jag blev villkorligt frigiven.

Kan jag ta taxikörkort? Eller kommer jag att bli nekad vid ansökan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om taxiförarlegitimation kan hittas i Taxitrafiklagen, som jag kommer att utgå från vid besvarandet av din fråga.

Ett krav som uppställs för att man ska kunna erhålla taxiförarlegitimation, är att man i fråga om yrkesförarkompetens och laglydnad anses vara lämplig att tjänstgöra som förare i trafik (3 kap. 3 § 1 st. 4 p. Taxitrafiklagen). Här beaktas huruvida man har begått brottsliga gärningar, när man bedömer din lämplighet i förhållande till att tjänstgöra som förare i trafik. Vilken sorts brott som du har begått spelar in, och då anses exempelvis sexualbrott och våldsbrott vara särskilt allvarliga. Brott som har begåtts upp till fem år tillbaka i tiden brukar beaktas, med undantag för särskilt allvarliga brott. Särskilda bestämmelser för narkotikabrott existerar dock inte. Kammarrätten i Göteborg har dock tidigare yttrat att narkotikabrott medför att förtroendet för förarens förmåga att ansvara för sina passagerare påverkas negativt.

Sammanfattningsvis är det svårt för mig att ge dig ett konkret svar på i vilken utsträckning brottet påverkar dina förutsättningar att få taxiförarlegitimation. Det kan leda till en bedömning som utmynnar i att lämplighet saknas, men det behöver ej bli ett sådant utfall.

Hoppas att du har fått vägledning i något avseende trots att jag ej kan ge ett konkret svar. Om mitt svar väcker ytterligare funderingar kan du givetvis kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine HindemarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning