Kan syskonens barn ärva?

2021-08-31 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Jag undrar hur arvsrätten fungerar för en avliden som ej har make/maka, föräldrar eller syskon vid liv.Går arvsrätten då till syskonens barn? Och ifall syskonets barn i sin tur är avlidet, till syskonets barnbarn?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Generellt om arvsklasser

Förutsatt att det inte finns något testamente får man vända sig till den legala arvsrätten. Saknas det testamente är det bara de som tillhör någon av arvsklasserna som har rätt till arv. I Sverige har vi tre arvsklasser. Man börjar i den första arvsklassen. Skulle det inte finnas några arvingar i den går man vidare till den andra. Finns det inte heller någon arvinge i den andra går man till sist till den tredje arvsklassen.

De olika arvsklasserna

Den första arvsklassen utgörs av så kallade bröstarvingar. Bröstarvingar är barn och barnbarn till den avlidne (2 kap. 1 § 1 st. ärvdabalk). Saknas det någon i denna arvsklass går man istället vidare och tittar i den andra arvsklassen. Till den andra arvsklassen hör den avlidnes föräldrar, och i de fall det saknas föräldrar är det syskonen till den avlidne som träder istället. Skulle något av syskonen ha avlidit så är det barn till syskonen som berättigas arv (2 kap. 2 § ärvdabalk). Skulle det saknas någon även i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna hittar man den avlindes far- och morföräldrar. Skulle någon av dessa ha gått bort ärver även dens barn, det vill säga moster, morbror, faster, farmor (2 kap. 3 § ärvdabalk). Kusiner saknar dock arvsrätt.

Kan arvsrätt gå till syskonbarn?

Utifrån din frågeformulering antar jag att det saknas barn. Den första arvsklassen är därför uttömd. Vi går då vidare till den andra arvsklassen. Där är det i första hand föräldrarna till den avlidne som ärver. Eftersom dessa har gått bort ska istället syskonen träda istället för dem. Då även syskonen har gått bort så har syskonbarnen rätt till arv.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1677)
2021-10-23 Hur fördelas arv efter avlidet syskon?
2021-10-22 Ärver efterlevande make allt vid min bortgång?
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?

Alla besvarade frågor (96515)