Kan syskonbarnbarn ärva?

2020-11-06 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Vilka har arvsrätt efter min morbror?Min morbrors föräldrar och syskon är avlidna, han är inte gift och har inga barn. Han har tre syskonbarn och ett fjärde syskonbarn som är avlidet. Stannar arvet från min morbror hos oss tre syskonbarn eller ska det delas på fyra och den fjärde delen gå till det avlidna syskonbarnets barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsreglerna är reglerade i ärvdabalken, fortsättningsvis ÄB.

Arvsordningen

Släktingar är indelade i arvsklasser enligt den s.k. parentelprincipen där första arvsklassen ärver först. Det finns tre arvsklasser. Den första utgörs av arvlåtarens bröstarvingar, dvs dennes barn och eventuellt deras barn och barnbarn osv (2 kap. 1 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den första arvsklassen går man vidare till den andra som består av arvlåtarens föräldrar och föräldrars avkomlingar, dvs syskon, syskonbarn osv (2 kap. 2 § ÄB). Finns det ingen i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje arvsklassen och där ingår mor- eller farföräldrar eller deras barn (2 kap. 3 § ÄB). Inom den tredje arvsklassen gäller dock inte istadarätten obegränsat i nedstigande led, vilket innebär att arvlåtarens kusiner inte ärver. Istadarätten innebär att om en arvinge är avliden så ärver dennes avkomlingar istället.

Kan syskonbarnbarn ärva?

Syskonbarnbarn räknas in inom den andra arvsklassen. Detta eftersom att istadarätten innebär att arvet går ner i flera led, dvs det finns inget hinder mot att även syskonbarnbarnet ärver.

Du nämner att arvlåtaren inte har några arvingar i den första arvsklassen och då får man gå vidare till den andra arvsklassen. Det finns tre syskonbarn och ett syskonbarnbarn till ett avlidet syskonbarn. Detta innebär att arvet får delas på fyra, där delen som ska tillfalla syskonbarnet som avlidit tillfaller syskonbarnbarnet.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1620)
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?
2021-06-08 Arvsrätt efter arvsavstående
2021-06-07 Vem ärver enligt den legala arvsordningen?
2021-06-01 Har halvsyskon arvsrätt på samma sätt som helsyskon?

Alla besvarade frågor (93078)