Kan syskonbarn ärva?

2019-09-22 i Arvsordning
FRÅGA
A är ogift och har inga barn. Det finns heller inga hel eller halvsyskon i livet. Hur ärver då barnen till hel o halvsyskonen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår det gäller din fråga alltså hur arvet efter person A ska fördelas. Reglerna om arvsrätt finner du i ärvdabalken (ÄB).

Blodsband ger i regel rätt till arv

Svensk arvsrätt bygger på tre grundläggande principer. Först och främst råder parentelprincipen vilket stadgar att arv följer blod- eller släktband och att dessa släktingar delas in i olika arvsklasser, beroende på hur nära de står arvlåtaren (den som avlidit). Exempelvis framgår att en person barn utgör den närmaste arvsklassen, föräldrarna den näst närmaste och morföräldrarna den tredje och sista arvsklassen (ÄB 2 kap. ). Denna regel är dock kompletterad av ytterligare en princip, den s.k. istadarätten (ÄB 2 kap. 1 § stycke 2). Den innebär att barn till en potentiell arvinge träder i dennes ställe och alltså övertar sin förälders rätt till arv, för det fall att föräldern skulle ha avlidit. Den tredje principen kallas för stirpalgrundsatsen och innebär att varje arvinge i samma arvsklass ärver en lika stor andel av arvet.

I fallet du beskriver ser situationen ut som följande. Eftersom A saknar egna barn och det inte framgår att något testamente upprättats, ska A:s föräldrar alltså ärva hela arvet. De utgör ju nämligen den andra arvsklassen. Skulle A:s föräldrar ha avlidit ärver istället A:s syskon, eftersom de tar över de gemensamma föräldrarnas arvsanspråk i enlighet med istadarätten. Skulle även syskonen ha avlidit – såsom du beskriver i fallet – tar alltså deras barn över arvsrätten, på precis samma vis. Syskonbarn ärver alltså om både arvlåtarens syskon och föräldrar redan tidigare avlidit. Detta gäller även halvsyskon, som alltså ärver genom den gemensamma föräldern.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå61 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-23 12:15
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1253)
2019-10-16 Har halvsyskon rätt till arv?
2019-10-16 Kan en svärfar ärva en lägenhet utomlands?
2019-10-15 Har barbarn arvsrätt om deras förälder är avliden?
2019-10-15 Har efterlevande make arvsrätt till en villa som den andre maken äger?

Alla besvarade frågor (73774)