Kan syskonbarn ärva?

2019-09-22 i Arvsordning
FRÅGA
A är ogift och har inga barn. Det finns heller inga hel eller halvsyskon i livet. Hur ärver då barnen till hel o halvsyskonen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår det gäller din fråga alltså hur arvet efter person A ska fördelas. Reglerna om arvsrätt finner du i ärvdabalken (ÄB).

Blodsband ger i regel rätt till arv

Svensk arvsrätt bygger på tre grundläggande principer. Först och främst råder parentelprincipen vilket stadgar att arv följer blod- eller släktband och att dessa släktingar delas in i olika arvsklasser, beroende på hur nära de står arvlåtaren (den som avlidit). Exempelvis framgår att en person barn utgör den närmaste arvsklassen, föräldrarna den näst närmaste och morföräldrarna den tredje och sista arvsklassen (ÄB 2 kap. ). Denna regel är dock kompletterad av ytterligare en princip, den s.k. istadarätten (ÄB 2 kap. 1 § stycke 2). Den innebär att barn till en potentiell arvinge träder i dennes ställe och alltså övertar sin förälders rätt till arv, för det fall att föräldern skulle ha avlidit. Den tredje principen kallas för stirpalgrundsatsen och innebär att varje arvinge i samma arvsklass ärver en lika stor andel av arvet.

I fallet du beskriver ser situationen ut som följande. Eftersom A saknar egna barn och det inte framgår att något testamente upprättats, ska A:s föräldrar alltså ärva hela arvet. De utgör ju nämligen den andra arvsklassen. Skulle A:s föräldrar ha avlidit ärver istället A:s syskon, eftersom de tar över de gemensamma föräldrarnas arvsanspråk i enlighet med istadarätten. Skulle även syskonen ha avlidit – såsom du beskriver i fallet – tar alltså deras barn över arvsrätten, på precis samma vis. Syskonbarn ärver alltså om både arvlåtarens syskon och föräldrar redan tidigare avlidit. Detta gäller även halvsyskon, som alltså ärver genom den gemensamma föräldern.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1452)
2020-08-12 Har halvsyskons barn arvsrätt?
2020-08-12 Vem har rätt till arv när efterlevande make avlider?
2020-08-12 Vem ärver min pappa?
2020-08-10 Hur långt sträcker sig istadarätten?

Alla besvarade frågor (82752)