Kan syskon vara dödsbodelägare trots att de ej är med i testamentet?

FRÅGA
Min vän Siv har avlidit. Hon har aldrig varit gift, har inga barn och föräldrarna är döda. Hennes två syskon är i livet och dessa är tillsammans med syskonbarnen de enda släktingarna. Hon har skrivit testamente där ett av syskonbarnen ska ärva allt efter henne. Vem/vilka är dödsbodelägare och ska kallas till bouppteckningen. Endast syskonbarnet eller även de två syskonen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB) som du finner här.

I 18 kapitlet 1 § fastslås att om ej särskild dödsboförvaltning ej anordnats så ska efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. De är även dessa som företräder dödsboet mot tredje man och även har rätt att tala och svara i mål som rör boet.

Enligt 11:10 ÄB innebär ett universellt förordnande att testamentstagaren blivit tilldelad hela kvarlåtenskapen efter den avlidne eller en del av den (värdet fastställs alltså inte förrän arvet skiftas) och det andra förordnandet kallas för legat och avser då istället ett bestämt belopp, en särskild egendom eller liknande. Om det ena syskonbarnet är en universell testamentstagare så är denne dödsbodelägare.

Syskon återfinns i andra arvsklassen och blir arvingar om det inte finns några bröstarvingar (första arvsklassen) till den avlidne. Dessa har dock ingen rätt till laglott, på det sättet som bröstarvingar har (ens egna barn). Eftersom din vän inte har några egna barn, har inte hennes syskon rätt till någon laglott alls eftersom hon har testamenterat allt till sitt syskonbarn. I Sverige gäller i princip att en får testamentera bort hur mycket en vill till vem som helst (bröstarvingar har dock alltid rätt till laglott) och testamentstagaren/tagarna har då företräde framför släktingar (som då är legala arvingar).

Eftersom det bara är personer som ska ta del av dödsboet som är dödsbodelägare enligt lag så innebär det att syskonen i detta fallet inte är dödsbodelägare. Din väns kvarlåtenskapen kan fördelas helt efter hennes vilja i testamentet och det är då det ena syskonbarnet som är dödsbodelägare.

Ta hand om dig!

Allt gott,

Suana Tafic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95675)