Kan syskon vara dödsbodelägare trots att de ej är med i testamentet?

Min vän Siv har avlidit. Hon har aldrig varit gift, har inga barn och föräldrarna är döda. Hennes två syskon är i livet och dessa är tillsammans med syskonbarnen de enda släktingarna. Hon har skrivit testamente där ett av syskonbarnen ska ärva allt efter henne. Vem/vilka är dödsbodelägare och ska kallas till bouppteckningen. Endast syskonbarnet eller även de två syskonen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB) som du finner här.

I 18 kapitlet 1 § fastslås att om ej särskild dödsboförvaltning ej anordnats så ska efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. De är även dessa som företräder dödsboet mot tredje man och även har rätt att tala och svara i mål som rör boet.

Enligt 11:10 ÄB innebär ett universellt förordnande att testamentstagaren blivit tilldelad hela kvarlåtenskapen efter den avlidne eller en del av den (värdet fastställs alltså inte förrän arvet skiftas) och det andra förordnandet kallas för legat och avser då istället ett bestämt belopp, en särskild egendom eller liknande. Om det ena syskonbarnet är en universell testamentstagare så är denne dödsbodelägare.

Syskon återfinns i andra arvsklassen och blir arvingar om det inte finns några bröstarvingar (första arvsklassen) till den avlidne. Dessa har dock ingen rätt till laglott, på det sättet som bröstarvingar har (ens egna barn). Eftersom din vän inte har några egna barn, har inte hennes syskon rätt till någon laglott alls eftersom hon har testamenterat allt till sitt syskonbarn. I Sverige gäller i princip att en får testamentera bort hur mycket en vill till vem som helst (bröstarvingar har dock alltid rätt till laglott) och testamentstagaren/tagarna har då företräde framför släktingar (som då är legala arvingar).

Eftersom det bara är personer som ska ta del av dödsboet som är dödsbodelägare enligt lag så innebär det att syskonen i detta fallet inte är dödsbodelägare. Din väns kvarlåtenskapen kan fördelas helt efter hennes vilja i testamentet och det är då det ena syskonbarnet som är dödsbodelägare.

Ta hand om dig!

Allt gott,

Suana TaficRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”