FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/03/2022

Kan svenskt medborgarskap återkallas?

Kan ett svenskt medborgarskap återkallas? Riksdagen diskuterade den 2022-02-23 angående ett förslag om att återkalla någons svenskt medborgarskap, förslagen var öppna sånt möjlighet. Riksdagen röstade/beslutade den 2022-02-24. Vad blev beslutet? Har riksdagen röstade JA att återkalla någons svenskt medborgarskap? Hälsningar,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel gäller att ett svenskt medborgarskap inte kan återkallas. Enligt Regeringsformen (RF) gäller att "Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap." (2 kap. 7 § andra stycket RF).

Det finns vissa särskilda förutsättningar då en person kan förlora sitt svenska medborgarskap. Enligt 14 § Lagen om svenskt medborgarskap kan en svensk medborgare förlora sitt medborgarskap när hen fyller 22 år om personen är född utomlands, aldrig har haft sin hemvist (dvs. varit bosatt) i Sverige och inte heller vistats i Sverige under förhållanden som "tyder på samhörighet med landet". Utöver detta finns det inga möjligheter att återkalla ett svenskt medborgarskap.


Riksdagens omröstning

Du kan hitta mer information om förslagen och den omröstning du nämner här:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/medborgarskap_H901SfU13


Som jag uppfattar det så behandlades flera förslag som handlade om medborgaskap samtidigt. Riksdagen avslog samtliga motioner, dvs. det blev inga ändringar i reglerna om medborgarskap utan samma som tidigare gäller fortfarande.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felicia ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo