Kan svenska myndigheter tvingas hjälpa utländska myndigheter?

En kvinna och hennes barn får uppehållstillstånd i Sverige för att flytta till någon. Barnet får uppehållstillstånd baserat på att hon har ensam vårdnad om barnet i hemlandet. Lokal lag säger att hon måste ha den andre förälderns medgivande för att få flytta utomlands med barnet, vilket hon inte har.

Kan den andre föräldern få Svenska myndigheters hjälp för att försöka få barnet tillbaka till hemlandet även fast de Svenska myndigheterna har erkänt hennes ensamma vårdnad samt givit uppehållstillstånd?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ett barn ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige krävs enligt svenska regler endast båda föräldrarnas medgivande förutsatt att båda föräldrarna är vårdnadshavare. Eftersom båda föräldrarna inte är vårdnadshavare i förevarande fall krävs enligt svenska regler inte båda föräldrarnas medgivande. Enligt svensk rätt så har alltså allt gått rätt till. Utifrån svensk rätt finns således ingen anledning för svenska myndigheter att hjälpa myndigheterna i barnets hemland.

En del av Sveriges internationella samarbete innebär dock att ingå överenskommelser om informationsutbyte med andra länder. Det skulle därför kunna finnas internationella överenskommelser mellan Sverige och barnets hemland som kan göra att svenska myndigheter tvingas lämna ut uppgifter och samarbeta med myndigheter i barnets hemland. Utrikesdepartementet kan kontaktas när det gäller barn som olovligen förts från ett annat land till Sverige. Det är framförallt avgörande huruvida 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn är tillämplig. Avgörande för om Haagkonventionen är tillämplig är om hemlandet är anslutet till konventionen. HÄR kan du se vilka länder som är anslutna.

Om ett barn förts olovligen till Sverige från något av de länder som Sverige har avtal med (t.ex. Haagkonventionen) kan Utrikesdepartementet hjälpa till att försöka återföra barnet. I artikel 3 Haagkonventionen anges att det krävs att det skett en överträdelse av vårdnaden för att ett olovligt överlämnande ska anses ha skett. Eftersom den andra föräldern inte var vårdnadshavare så kan alltså inte Haagkonventionen göra att svenska myndigheter måste hjälpa myndigheterna i hemlandet. Om hemlandet däremot inte är anslutet till Haagkonventionen är det enligt Utrikesdepartementet svenska regler som gäller och det är då generellt mycket svårare att få barnet utelämnat från Sverige.

Sammanfattning
Det kan konstateras att det krävs något internationellt avtal mellan Sverige och barnets hemland för att svenska myndigheter skulle hjälpa myndigheterna i hemlandet med att återföra barnet dit. Det största internationella avtalet på området är 1980 års Haagkonvention men för att den ska vara tillämplig förutsätts att hemlandet är anslutet till konventionen. Eftersom den andra föräldern inte är vårdnadshavare kan dock Haagkonventionen oavsett inte göra att svenska myndigheter ska hjälpa hemlandets myndigheter eftersom någon överträdelse av Haagkonventionen inte har skett.

Jag skulle råda dig att kontakta Migrationsverket för att få mer information om vad som gäller gentemot just det land som barnet kommer ifrån.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt eller om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”