Kan svenska medborgare dömas för brott här, men som de begått utomlands?

2021-02-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Kan svenska medborgare dömas för brott här, men som de begått utomlands?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna för brott som begås utomlands regleras i 2 kap. Brottsbalken, som härefter kommer att benämnas som "BrB".

En svensk medborgare kan dömas i svensk domstol men det finns däremot vissa krav som måste vara uppfyllda. Dels krävs det att gärningen är straffbelagd i både Sverige och i det land där brottet begicks. Vidare får får den påföljd som kan utdömas till följd av brottet inte vara hårdare än maxstraffet i det land där brottet begicks. Utöver detta krävs ( 2 kap. 2 § BrB) Det finns däremot vissa särskilda brott som kan dömas enligt svensk lag trots att dessa förutsättningar inte är uppfyllda. Detta gäller ex. sexualbrott mot minderåriga ( 2 kap. 2§ 4 st BrB)

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2601)
2021-05-01 Tidigare dömd för brott, lättare att dömas igen?
2021-04-30 Har jag rätt att få uppgifter gallrade?
2021-04-29 Hur länge finns man i belastningsregistret om fängelsestraff omvandlats till villkorlig dom?
2021-04-29 Kan man envarsgripa en person för grovt förtal?

Alla besvarade frågor (92012)