FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt11/12/2020

Kan svensk medborgare utlämnas?

Hej jag undrar följande:

Om mina föräldrar är födda i Iran och jag är född i sverige och vi alla är svenska medborgare. Kan JAG någonsin utvisas / lämnas ut till iran? Jag tror att jag har medborgarskap i Iran också automatiskt då lagen innan sa att barnet får det automatiskt vid födsel?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppen vi har att göra med är dels utvisning, dels utlämning.

Utvisning

Utvisning innebär att en stat för ut en person ur dess territorium. För Sveriges del rör det sig typiskt om personer som inte har giltigt uppehållstillstånd, eller utlänningar som begår relativt allvarliga brott i landet. För svenska medborgare brukar ordet landsförvisning användas, och det är avskaffat och förbjudet genom grundlagen (2 kap. 7 § regeringsformen, se även t.ex. Åklagarmyndighetens hemsida). Du bör alltså inte löpa någon risk för att utvisas, eftersom du är svensk medborgare och har en grundlagsskyddad rätt att vistas i Sverige.

Utlämning

Utlämning är när en person är misstänkt för brott i en annan stat än den hen befinner sig i, och överlämnas för att prövas för brottet/avtjäna straff. Det skulle alltså i detta fall röra sig om ett brott du misstänks för i Iran, snarare än i Sverige, varpå Sverige skulle gripa och överlämna dig till Iranska myndigheter.

Utlämning regleras bl.a. i utlämningslagen. Utgångspunkten är där att svenska medborgare inte får utlämnas (2 §). Undantaget från den huvudregeln är utlämning enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder (1 § andra stycket). Som utgångspunkt ska alltså svenska medborgare inte utlämnas till länder utanför EU och Norden, och du riskerar inte att utlämnas till Iran av Sverige.

Om du skulle befinna dig i ett annat land är det dock det landets lagar som gäller, och situationen kan då uppstå där det landet utlämnar dig till Iran, i enlighet med sina regler.

Iranskt medborgarskap

Att du har iranskt medborgarskap ska inte begränsa dina rättigheter som medföljer ditt svenska medborgarskap. Något som skulle kunna vara negativt med att ha dubbelt medborgarskap är att du inte längre har möjligheten till diplomatiskt skydd av svenska staten, gentemot Iran. Diplomatiskt skydd handlar dock om statens möjlighet att skydda sina medborgare som befinner sig i utlandet, och påverkar därför inte din situation här i svenskt territorium.

Tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?