Kan stöld vara ett giltigt skäl för avsked?

FRÅGA
Vi har diskuterat med en medarbetare att han ev kommer bli omplacerad. Han har nu tagit med en massa pärmar från sitt kontor hem. Kan det betraktas som stöld = avsked?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och lag om anställningsskydd (LAS).

Har han begått ett brott?
Att utgå ifrån vad du har skrivit är det aktuella brottet stöld och regleras i brottsbalken (BrB) 8 kap. 1-2 §§. För att bli dömd för stöld behöver man uppfylla två rekvisit. Det första rekvisitet är att man olovligen tager vad annan tillhör. Det andra rekvisitet är att man ska ha uppsåt (vilja) att tillägna sig varorna, alltså tillägnelseuppsåt. Att utgå ifrån informationen som du har skrivit så verkar det som att han uppfyller rekvisiten för att begå stöld. Dock ska jag poängtera att jag inte besitter alla sak-omständigheter för att göra en helt korrekt bedömning.

Kan stöld utgöra ett giltigt skäl för avsked?
Avsked så skiljer det sig från att bli uppsagd. Avsked är en mer ingripande omedelbar åtgärd som bara får göras när det rör sig om att arbetsgivaren har grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren via anställningsavtalet (18 § LAS). Exempel på skäl som kan tala för avsked är att man har stulit något från arbetsplatsen. Så stöld kan vara ett giltigt skäl för avsked dock ska det poängteras att allvarlighetsgraden och andra faktorer spelar roll i det enskilda fallet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96475)