Kan stallägaren komma 10 månader senare med en faktura?

2017-08-30 i Preskription
FRÅGA
Hej. Jag har hyrt en stallplats där jag man kan köpa vissa tjänster utöver vad som ingår i stallhyran. stallägaren har inte fakturerat de tjänster jag köpt utöver vad som ingår de senaste 10 månaderna, ingen annan i stallet har heller blivit fakturerade. Nu har jag valt att säga upp min plats o då ska jag betala detta, kan man komma 10 månader senare med en faktura? Vi har alla i stallet frågat varje månad om vi kan få betala det vi köpt men hon säger hela tiden att hennes dator kraschat o inte kan fakturera. Kan man även i efterhand ändra vad som ska ingå i stallhyran men inte göra nya kontrakt där det står vad som gäller nu? Har inte jag rätt till det som står i mitt kontrakt om jag inte skrivit på något nytt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan stallägaren komma med en faktura 10 månader senare?

I preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) finns bestämmelser om preskriptionstider. Med preskriptionstid avses hur lång tid som får gå innan en skuld upphör att gälla.

Huvudregeln är att preskriptionstiden är tio år (2 § andra stycket PreskL). Föutsatt att stallägaren också är en privatperson, innebär detta i ditt fall att stallägaren kan komma 10 månader senare med fakturan för de övriga tjänster du har köpt.

Hur kan man ändra i efterhand vad som ska ingå i stallhyran?

Kontraktet som du och stallägaren har ingått är bindande för er båda och ni måste uppfylla era skyldigheter enligt det (pacta sunt servanda). Ni får vidare som huvudregel inte ensidigt ändra villkoren i kontraktet utan samtycke. Om ni däremot kommit överens om att ändra exempelvis vad som ska ingå i stallhyran ska det gälla.

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (597)
2021-07-27 Preskriptionstid grundat på hyresförhållande
2021-07-27 När preskriberas en fordran avseende småhusentreprenad?
2021-07-26 Ersättning för ärr efter 20 år?
2021-06-30 Preskriptionstid

Alla besvarade frågor (94346)