FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt31/10/2020

Kan socialtjänsten tvångsomhänderta någon som är 20 år?

Hej! Har socialtjänsten rätt att tvångsomhänderta någon som är 20 år? Mvh.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på vilket slags tvångsomhändertagande du åsyftar. Jag redogör nedan för olika tänkbara tvångsomhändertaganden alternativt tvångsvård.

LVU

I lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) stadgas den som fyllt 18 men inte 20 år får beredas vård enligt lagen om det är nödvändigt och om det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke (1 §). Socialtjänsten får omedelbart omhänderta den som är under 20 år under vissa omständigheter (6 §). Har man fyllt 20 år är lagen inte tillämplig och socialtjänsten kan inte tvångsomhänderta personen med stöd av LVU.

LVM

I lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) finns ingen liknande åldersgräns som ovan. Socialnämnden får besluta om ett omedelbart omhändertagande av en missbrukare om det är sannolikt att missbrukaren kan beredes vård med stöd av lagen och om rättens beslut inte kan avvaktas (13 §). Tvångsvård kan också bli aktuellt om vården inte kan ges med stöd av annan lag och om missbrukaren utsätter sig själv eller andra för risk (4 §).

LPT

Det finns även lagar som ger möjlighet till psykiatrisk tvångsvård enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Beslut om intagning på sjukvårdsinrättning för tvångsvård måste fattas med stöd av ett läkarintyg (vårdintyg) där det framgår att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för sluten psykiatrisk tvångsvård är uppfyllda. Patienten får omhändertas för att genomgå en undersökning för vårdintyget om den inte kan utföras med patientens samtycke (4 §).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo