FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt03/11/2022

Kan socialtjänsten kräva att man ska sälja sin bostadsrätt för att få försörjningsstöd?

Hej ! Vår son äger 90 % av sin bostadsrätt, vi 10. Han har nu försörjningsstöd och så småningom kommer socialen vilja att han säljer bostadsrätten. Om han skulle välja att ge oss sin del och vi tar över den och lån. Kan det vara en lösning ? Så han kan få fortsatt försörjningsstöd om han behöver.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du gärna vill veta vad som krävs för att man ska få behålla sitt försörjningsstöd när man har en bostadsrätt som tillgång. 

Vilken lag är tillämplig? 

Det är socialtjänstlagen (SOL) som tillämpas i fall när en person ansöker om försörjningsstöd. 

Vad innebär kravet på att tillgodose egna behov? 

Den som inte kan tillgodose sina egna behov eller få sina behov tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd (4:1 SOL). Socialtjänsten ska med andra ord göra en prövning om den som ansöker om försörjningsstöd kan tillgodose sin egen försörjning innan socialtjänsten betalar ut. En person anses av socialtjänsten kunna tillgodose sina behov genom egna pengar på bankkontot eller genom försäljningar av tillgångar. Generellt måste socialtjänsten beakta alla omständigheter i sin bedömning (JO 2000/01 s. 303), inklusive att en man har en bostadsrätt (prop. 1979/80:1 del A s. 526). Med andra ord kan man säga att den som har värdefulla tillgångar kan tvingas sälja dem för att kunna få försörjningsstöd, därför att socialtjänsten antar att personen själv kan försörja sig. 

Hur påverkas bedömningen av att man har en bostadsrätt?

Som sagt kan socialtjänsten vägra att bevilja försörjningsstöd, om man har pengar på kontot, aktier och så vidare. Dock kan socialtjänsten inte kräva att man ska sälja en tillgång som man rättsligt inte får sälja, till exempel på grund av ett villkor om överlåtelseförbud när man ärver en tillgång. Bedömer socialtjänsten att man kommer behöva försörjningsstöd i mer än tre månader, så kan socialtjänsten tvinga en att sälja tillgångar av större värde. Har man därför en bostadsrätt av större värde, och behöver man försörjningsstöd i mer än tre månader, så kan man bli tvungen att sälja den. Är det dock svårt att hitta ett annat boende, så är det svårt för socialtjänsten att be någon om att sälja sitt boende. Oavsett har man en skälig tid på sig att sälja innan försörjningsstödet dras in (SOSFS 2013:1 s. 9 och 16–17). För din son betyder ovan att så länge det är svårt för honom att hitta ett annat boende och så länge bostadsrätten inte är alltför dyr, så bör socialtjänsten inte kunna dra in försörjningsstödet. Jag kan dock inte uttala mig om hur socialtjänsten kommer bedöma i ärendet, eftersom jag inte känner till de specifika detaljerna.  

En möjlighet som du själv nämner är att din son kan överlåta bostadsrätten till er som gåva. Det skulle betyda att han inte skulle ha en sådan tillgång som skulle kunna försörja honom genom en försäljning. Dessutom skulle ni få behålla bostadsrätten och kunna låta honom bo kvar som inneboende.  

Avslutande ord och min rekommendation 

Svaret på din fråga är att socialtjänsten ska göra en prövning av din sons förmåga att försörja sig själv. Har din son inga tillgångar, så är hans förmåga att försörja sig själv låg. Därför bör socialtjänsten bevilja honom försörjningsstöd. Om ni vill behålla bostadsrätten och säkerställa att din son kommer få försörjningsstöd, så skulle jag rekommendera att din son överlåter bostadsrätten till er som gåva. Glöm dock inte att han behöver upprätta ett gåvobrev för att överlåtelsen ska vara giltig.  

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”