Kan socialnämnden ta kontakt med barnet under en förhandsbedömning?

Hej. Jag har fått en orosanmälan ännu en gång på mig gällande falska anklagelser på att jag är alkolist. Första gång kollade dom mina alkoholvanor. Lade ner förhandsbedömningen direkt på plats. Nu har jag varit inne igen och nu påstår handläggaren på socialen att hon ska prata med min dotter som inte ens har fyllt 4 år. Min undran är har dom verkligen rätt att göra de i en förhandsbedömning?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om förhandsbedömningar och utredningar regleras i socialtjänstlagen (SoL).

När socialnämnden genom en anmälan får kännedom om något som kan föranleda en åtgärd måste nämnden utan dröjsmål inleda en utredning (11 kap. 1 § SoL). En sådan utredning ska dock föregås av en förhandsbedömning. Eftersom en utredning måste inledas utan dröjsmål får en förhandsbedömning inte dra ut på tiden. När en anmälan rör barn ska socialnämnden genast göra en så kallad skyddsbedömning. Skyddsbedömningen innebär att socialnämnden genast måste bedöma om barnet är i behov av omedelbart skydd (11 kap. 1 a § SoL). En förhandsbedömning ska inom 14 dagar leda till ett beslut om att inleda eller inte inleda en utredning. Om det finns synnerliga skäl kan förhandsbedömningen ta längre tid än 14 dagar (11 kap. 1 a § andra stycket SoL).

Under en förhandsbedömning finns det möjlighet att ta kontakt med anmälaren i syfte att eventuellt behöva förtydliga anmälan. Socialnämnden kan även ta kontakt med vårdnadshavarna och barnet som anmälan rör. I fall att socialnämnden tar kontakt med utomstående anses dock en utredning ha inletts. En utredning anses även inledd om hembesök görs.

Det är viktigt att poängtera att en förhandsbedömning inte är någon utredning, utan en bedömning av huruvida socialnämnden ska inleda en utredning. Om socialnämnden bedömer att det finns anledning till upprepade kontakter med familjen som anmälan rör kan det i sig vara en anledning till att i så fall inleda en utredning.

Barnet har även rätt till relevant information och ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Barnets åsikter tillmäts betydelse i förhållande till dennes ålder och mognad (11 kap. 10 § SoL). Ett hinder för socialnämnden att informera barnet kan vara när vårdnadshavaren inte samtycker till att barnet har kontakt med socialnämnden. Vid en utredning om behov av ingripande till ett barns skydd eller stöd, får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke (11 kap. 10 § tredje stycket SoL och 11 kap. 2 § SoL). Vid en utredning som rör ett barn under 15 år är dock utgångspunkten att vårdnadshavarens inställning till att barnet hörs så långt som möjligt ska beaktas.

Med vänlig hälsning,

Agnes LangeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000