FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess08/03/2022

Kan släkting bevägras besök och att ställa frågor om systerson på LSS-boende på grund av sekretess?

Vem är nära släkting enl. Offentlighets-och sekretesslagen av 2009?

Om vederbörande har en enda släkting kvar i livet-moderns syster-kan denna förvägras besök och allmänna frågor om hälsotillstånd betr. en boende systerson på ett gruppboende (LSS)?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Släktingbegreppet i offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Det släktingbegrepp som du frågar om finns inte beskrivet i OSL. I stället används ordet "närstående" för att beskriva den krets av människor som en sekretess kan gälla för i vissa fall (26 kap. 1 § OSL). Det handlar exempelvis om situationer när känslig information om en person lämnas ut kan riskera skada dennes närstående på något vis. Vem som är närstående kan variera från fall till fall men en vanlig utgångspunkt är att utgå från hur nära relationen mellan personerna är och har varit (RÅ 2007 ref. 16).

Jag vill förtydliga att släktingar/närstående inte har större möjlighet än utomstående personer att ta del av systersonens sekretessbelagda uppgifter OSL reglerar alltså enbart ett skydd för närstående mot att känsliga uppgifter lämnas ut till utomstående (26 kap. 1 § OSL). Med detta sagt finns det fortfarande en möjlighet för moderns syster att ta del av allmänna frågor och besöka systersonen på boendet men inte på grund av att de är släktingar.

Kan moderns syster då förvägras besök och allmänna frågor om systersonen på LSS-boendet?

För det första vill jag gärna poängtera att ordet sekretess innebär ett förbud mot att röja uppgifter, muntligt eller på något annat sätt (3 kap. 1 § OSL). Detta innebär att uppgifterna rörande frågorna om hälsotillstånd och besöken hos systersonen är sekretessbelagda om uppgifterna inte får spridas vidare enligt denna lag.

Sekretess inom socialtjänsten

Uppgifter om människors personliga förhållanden inom socialtjänsten (även LSS) ska som huvudregel vara sekretessbelagda om det finns en risk att den enskilde eller dennes närstående lider men om uppgifterna röjs (26 kap. 1 § OSL). För att veta om uppgifterna om systersonens personliga förhållanden ska vara sekretessbelagda måste vi alltså bedöma om systersonen eller närstående till honom kan komma att lida men om uppgifterna röjs. Avgörande för sekretess blir däremot om det finns en risk att systersonen skulle drabbas av negativa verkningar om någon får reda på hans personliga förhållanden. Därför är det avgörande att veta hur systersonen skulle må av och påverkas om moderns syster fick besöka honom eller få ta del av hans hälsotillstånd (26 kap. 1 § OSL).

För att besvara detta behövs fler omständigheter att gå på. Jag förutsätter i mitt svar att de uppgifterna kring systersonen inom verksamheten i LSS är av sådan art som han inte vill få röjda till vem som helst, varför sekretess ska föreligga (26 kap. 1 § OSL).

Undantag från sekretess genom systersonens samtycke

Även om uppgifterna kring systersonen på LSS-boendet är sekretessbelagda kan boendet lämna ut de allmänna frågorna och tillåta besök, om

-systersonen samtycker till detta (10 kap. 1 § OSL), och

- myndigheten som lämnar ut uppgiften sätter upp ett förbehåll att moderns syster inte får dessa uppgifter vidare till någon annan (12 kap. 2 § andra stycket OSL).

Sammanfattning

Det finns en möjlighet för LSS-boendet att inte svara på allmänna frågor om systersonens hälsotillstånd och att förvägra besök, om det strider mot sekretessen för systersonen. Skulle systersonen samtycka till det, och ett förbehåll mot att inte sprida vidare uppgifterna som moderns syster får reda på, kan svar på hälsotillstånd ges ut och besök tillåtas.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Har du fler frågor eller funderingar får du mer än gärna kontakta Lawline på nytt!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”