Kan skulder utgöra hinder för mitt svenska medborgarskap?

2018-09-23 i Skuld
FRÅGA
Hej, Jag har för avsikt att ansöka om svenskt medborgarskap nästa år vid januari då jag uppfyller hemvisttidskravet. En sak som har gjort mig orolig är dock detta med skötsamhet. Jag har under två tillfällen haft mobilabonnemang fakturor som har gått vidare till kronofogden. Dessa betaldes samma dag som jag fick kravet och berodde på att jag inte bor i den adressen jag är folkbokförd och både orginalfakuran samt inkassokravet hamnade mellan stolarna. Skulderna rör sig om sammanlagt 2000kr. De medförde inga betalningsmärken och har fortfarande hög kreditvärdering. Jag undrar ändå om detta kan bli ett hinder för mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tänker går igenom lagen specifikt för att visa vilka punkter som måste vara uppfyllda för ett svenskt medborgarskap.

I 11 § Lag 2001:82 om svensk medborgarskap står följande:

11 § En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har

1. styrkt sin identitet,

2. fyllt arton år,

3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,

4. hemvist här i landet

a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,

b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716),

c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och

5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Lag (2005:722).


Dessa ovanstående punkter måste vara uppfyllda. Din fråga är om den femte punkten kan anses vara uppfylld. Har du och förväntas du ha ett hederligt levnadssätt? I bedömningen av hederligheten i ditt levnadssätt beaktas främst eventuell tidigare brottslighet. Skulder kan även beaktas men det beror helt på skuldens storlek och hur lång tid det gått sedan förfallodatum.

Oavsett om kraven i 11 § är uppfyllda eller inte, får du ändå bli svensk medborgare om något av kraven i 12 § är uppfyllda:

Om kraven i 11 § inte är uppfyllda får, om inte annat följer av andra stycket, sökanden ändå naturaliseras, om

1. sökanden tidigare har varit svensk medborgare,

2. sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare, eller

3. det annars finns särskilda skäl till det.


Slutligen: om kraven i 12 § inte är uppfyllda, faller vi alltså tillbaka till 11 § och då återstår frågan om skuldens betydelse för ditt svenska medborgarskap. Min bedömning är att det rör sig om en mindre skuld och denna kommer sannolikt inte att påverka dina möjligheter. Att du inte har några betalningsanmärkningar och att du fortfarande har hög kreditvärdering är även det goda indikationer.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (354)
2019-03-09 Hur kan man få betalt för sin fordran?
2019-03-02 Kan man sälja en skuld?
2019-02-28 Återkrav bidrag från dödsbo
2019-02-25 Solidariskt betalningsansvar och regressrätt

Alla besvarade frågor (66900)