FrågaFAMILJERÄTTBodelning04/10/2018

Kan skulden dras av vid bodelningen?

Hej!

Jag linjer i skilsmässa och försöker få grepp om CSN skulder som min fru har. Har läst tidigare frågor i ämnet här, men även frågor tar svaret pratar om att "man ansvarar för sina egna skulder".

För att vara konkret, äger vi ett hus. I övrigt mindre tillgångar och inga skulder, utöver hennes CSN. Jag har ingen CSN och har aldrig haft.

Hennes skuld uppstod omkring fem år före vi träffades och tio år innan äktenskapet inleddes. Hon arbetar inte med något som har med utbildningen att göra, så tveksamt om lön påverkats.

Skall hennes skuld räknas av vid bodelningen av vår fastighet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din frus skuld ska ingå i er bodelning. Regler kring detta finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

I 1 kap. 3 § ÄktB framgår det att varje make råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder. Du kommer alltså inte kunna bli skyldig att betala hennes skulder.

I en bodelning så ska er giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB), vilket är all egendom ni har såvida ni inte har någon enskild egendom. Egendom kan bli enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller arv (full lista i 7 kap. 2 § ÄktB). Reglering kring hur bodelningen går till återfinns i 11 kap. ÄktB. Inledningsvis ska era andelar i i boet beräknas. Det är endast de tillgångar och skulder som makarna hade vid den "kritiska tidpunkten", dvs när makarna ansökte om äktenskapsskillnad som ska beaktas!

Ert respektive giftorättsgods räknas ihop och sedan dras skulder (om det finns några) av på den summa, varpå era egendomar läggs ihop och sedan delas på hälften för att vardera av er ska få lika stor del. Om det är så att någon av er har mer skulder än tillgångar kommer dennes del i boet beräknas till 0 kr. Detta för att den andra inte ska behöva svara för den personens skulder. Det blir istället egendomen hos den andra maken som delas då.

Beroende på hur länge ni har varit gifta kan skevdelningsregeln blir aktuell. Vid kortvariga äktenskap kan bodelningen jämkas till den make med mest giftorättsgods fördel, enligt 12 kap. 1 § ÄktB. Det omständigheter som måste vara uppfyllda enligt lagtexten är äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt sådan som det måste tas hänsyn till för att så om det är skäligt att en make ska lämna egendom till en annan.

Enligt lagstiftaren gäller detta endast kortvariga äktenskap, som längst ungefär fem år. Har ni varit gifta längre än så är det inte möjligt att använda sig av denna regel. Även samboende före äktenskapet räknas in i denna tid.

Sammanfattningsvis så kommer din frus skuld dras av mot hennes giftorättsgods, men inte mer än att hennes tillgångar stannar vid 0 kr. Det kan aldrig bli ett minusvärde vid bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Maja QvarnströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?