Kan skuld som hänförs till enskild egendom avräknas mot giftorättsgods?

2019-02-28 i Bodelning
FRÅGA
Skuld på enskild egendom, räknas den av på giftorättsgodet? Om jag ägde en bil innan äktenskapet (har äktenskapsförord på bilena tt den är enskild egendom), köpt på avbetalnning, kan jag räkna av återstående skulden på bilen på mina tillgångar som ska in i giftorättsgodet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I äktenskapsbalken (ÄktB) regleras vad som gäller vid bodelning.

Huvudregeln är att när makarnas andelar i boet beräknas ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskilnnad väcktes, anmälan om bodelning under äktenskapet gjordes eller dödsfallet inträffade (11 kap 2 §, första stycket, ÄktB). Alltså är huvudregeln att skulder ska avräknas mot en makes giftorättsgods.

Det finns dock undantag från denna huvudregel. När maken har fordringar som är förenade med särskild förmånsrätt i enskild egendom skall maken få täckning ur sitt giftorättsgods endast i den mån betalning inte kan erhållas ur den enskilda egendomen (11 kap 2 §, andra stycket). Denna regel är aktuell i ditt fall och innebär att de skulder som hänförs till enskild egendom ska täckas av just den enskilda egendomen. Alltså ska avräkningen ske mot bilden som är din enskilda egendom.

Det är dock viktigt att påpeka att bodelning är ett avtal. Du och din motpart i bodelningen kan komma överens om att du ska få täcka skulden ut giftorättsgods även fast det inte gäller enligt lagreglerna. Detta innebär ju att den du gör bodelningen med kommer att få en mindre andel i bodelningen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2377)
2019-12-11 Är jag ansvarig för min makes skulder? Och vad händer med skulder som uppkommer efter ansökan om skilsmässa?
2019-12-10 Avvisat bodelningsavtal
2019-12-10 Vad händer med sparkontot i min mans namn om vi skiljer oss?
2019-12-08 Kan man dra ekonomiska fördelar av en förhastad bodelning vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (75555)