Kan skuld avskrivas pga psykisk störning?

2016-03-22 i Skuld
FRÅGA
Kan man blir av med sina skulder om man har mentalala problem adhd
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Det finan en lag som heter: Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Där stadgas: "Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Var och en skall då lämna tillbaka vad han har tagit emot eller, om det inte kan ske, betala ersättning för dess värde".

Det skall finnas ett orsakssammanhang mellan den psykiska störningen och avtalet för att ogiltighet skall komma i fråga. Den psykiska störningen behöver inte ha varit ensamt avgörande för rättshandlingen men skall ha medverkat till den. Uttrycket “psykisk störning” används nu som beteckning på det grundläggande sjukdomsbegreppet, och detta begrepp kvalificeras genom ordet “allvarlig” när det gäller det medicinska kriteriet för tvångsvård. ADHD utgör inte en en allvarlig psykisk störning.

Utifrån informationen som du angav i din fråga, torde det inte gå att bli av med sina skulder med dem förutsättningarna. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (475)
2021-01-25 Vad kan jag göra om någon vägrar betala tillbaka?
2021-01-24 Om man har gått i borgen, går det att frånträda borgensavtalet?
2021-01-19 Vad kan man göra för att driva in en skuld?
2021-01-10 Indrivning av skuld som privatperson

Alla besvarade frågor (88529)