Kan Skatteverket ta pengar för en preskriberad skatteskuld?

Hej

Kan skattemyndigheten innehålla min överskjutande skatt, som finns på mitt skattekonto, för en skatteskuld som är preskiberad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att en skatteskuld preskriberas innebär att Skatteverket inte får vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Skatteverket kan därmed inte begära betalt eller utmätning av din egendom för den.

Även om en skuld är preskriberad finns det i vissa fall möjlighet att få betalt för den ändå, genom kvittning. Kvittning innebär i ditt fall att du har en fordran på Skatteverket (dvs. myndigheten ska betala ut pengar till dig för att du betalt in för mycket skatt); i ett sådant fall har myndigheten rätt att innehålla pengarna för betalning av den preskriberade skulden. Den preskriberade skulden kvittas mot den fordran du har på Skatteverket. En preskription betyder inte att fordran försvinner, bara att den inte rent rättsligt kan drivas in med hjälp av inkasso eller Kronofogden.

Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo