Kan skämtsamt sms utgöra sexuella trakasserier?

FRÅGA
Har jag begått sexuella trakasserier om jag skriver ett sms till min vän, då som ett skämt. Då vi har denna relation och är väldigt skojsam med varandra.Sms: hej! Du får se till att "tjejnamn" kliver av i tid så hon kommer i tid till jobbet.I detta skede hade jag hört rykten om att min kompis träffade denna tjej som då jobbar på samma jobb som jag och hon var denna dag sen till jobbet.Mitt ändamål med smset var att eftersom jag nu visste att hon var sen och att jag precis fick veta att min kompis och "tjejnamn" hade blivit bra vänner lite i hemlighet var att om han ska vara med henne så kunde det vara snällt av han att se till att hon kommer i tid. Med den komiska relation som jag har med min kompis så blev smset skrivet sådär och absolut inte menat något illa mot henne.Jag fick veta att dom var tillsammans samma dag på morgonen då han lämnade av henne med bil ca 20 min försent till jobbet.Så jag skrev mitt sms direkt han åkte eftersom han inte var in och hälsade.Har jag gjort något olagligt i detta?Hälsningar N
SVAR

Hej!

Inledningsvis kan nämnas att min bedömning är att inget olagligt skett.

Det som närmast skulle komma ifråga enligt min bedömning är diskriminering genom sexuella trakasserier. Diskriminering genom sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan komma ifråga om du är arbetsgivare åt den kvinna som åsyftas. Detta gäller enligt diskrimineringslagen 2:1(DiskL) (här). Det låter snarare på din fråga som att du är kollega till kvinnan och inte arbetsgivare, och stämmer detta kommer diskrimineringslagen inte ifråga i det här fallet. Min bedömning är dessutom att sms:et inte är att beakta som sexuella trakasserier, eftersom det framgår så pass otydligt vad som menas. Sexuella trakasserier är enligt DiskL 1:4 (här) ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det bör dock hållas i åtanke att vad som anses vara trakasserier eller inte tar sin utgångspunkt i offrets uppfattning.

Är du inte arbetsgivare utan endast kollega kan förolämpning enligt brottsbalken 5:3 (här) aktualiseras. Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom döms för förolämpning, men det krävs att meddelandet då är ämnat att såra personen. Enligt min uppfattning bör inte heller detta vara uppfyllt då uppsåt att såra saknas, dessutom är ditt sms tvetydigt och kan tolkas på sätt som inte innebär något kränkande, vilket kan leda till bevissvårigheter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1235)
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?
2021-07-24 Förtal att varna för personer som friats?
2021-07-23 När övergår skvaller i förtal?

Alla besvarade frågor (94351)