Kan särkullbarns rätt till arv regleras i testamente?

Hej! Jag är gift och har en dotter före äktenskapet. Min man och jag har inga gemensamma barn. Om jag avlider först, vill vi att min dotter inte får ut sitt arv förrän efter att min man gått bort. Då vill vi att min dotter ska ärva allt och att inte hälften ska tillfalla min mans syster. Är detta möjligt med ett testamente?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).


Arvsordningen


Vem som ärver (när det inte finns något testamente) framgår av den legala arvsordningen i 2 kap. ÄB. Arvtagare är uppdelade i tre arvsklasser. I första hand är det bröstarvingar som ärver. Bröstarvingar är barn till den avlidne (2 kap. 1 § ÄB) och barnen ärver lika mycket (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Din dotter är en så kallad bröstarvinge och ska alltså enligt den legala arvsordningen ärva dig.


Om du avlider först, har din dotter som särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt. Särkullbarn är ett barn som den avlidne har tillsammans med någon annan person än den han eller hon var gift med vid sin död. När en make eller maka i ett äktenskap dör finns det en regel som säger att kvarlåtenskapen ska tillfalla den andra maken (3 kap. 1 § ÄB). Detta gäller dock inte om den make eller maka som dör efterlämnar ett särkullbarn. Då har detta barn, bröstarvingen, en rätt att direkt få ut sitt arv. Undantaget är om särkullbarnet skulle välja att avstå sitt arv och istället få sitt arv när även den efterlevande maken dött, 3 kap. 9 § ÄB.


Om din man skulle avlida efter dig blir den andra arvsklassen relevant för hans del (jag förutsätter då att han inte har några barn). Denna arvsklass består av den avlidnes föräldrar och syskon. I första hand ärver föräldrarna, men om någon av föräldrarna är död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott (2 kap. 2 § 2 st. ÄB).


Testamente


Om inget testamente finns utgår arv enligt den ordning som anges i 2 kap. ärvdabalken. I ett testamente kan dock testamentsgivaren själv bestämma vad som ska hända med kvarlåtenskapen efter dennes död. Ett testamente ska enligt 11 kap. 1 § ÄB tolkas i enlighet med testatorns vilja. Huvudregeln är att man får göra vad man vill med sin egendom. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott, som utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten är hela den avlidnes kvarlåtenskap. Denna laglott går inte att testamentera bort och om testamentet skulle inkräkta på laglotten kan en jämkning av testamentet påkallas för utfående av laglotten (7 kap. 3 § ÄB). Som ett minimum har din dotter alltså rätt till ½ av din kvarlåtenskap när du dör.


Sammanfattning


Sammanfattningsvis har din dotter rätt till sin laglott när du dör. Denna består av halva din kvarlåtenskap och går inte att testamentera bort. Hon kan dock välja att avstå sitt arv för att istället ta ut det när även din man dött, men detta är inget som kan regleras i ett testamente. Din man kan i sitt testamente välja att testamentera hela sin kvarlåtenskap till din dotter (förutsatt att han inte har några egna barn).


Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.


Med vänliga hälsningar

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning