Kan särkullbarns arv begränsas och kan fastighet överlåtas till barn?

2021-02-26 i Laglott
FRÅGA
Vi är ett gift par som har barn från tidigare förhållanden, T har 2 döttrar och G har en dotter och vi har också en gemensam son, alla barn är vuxna. Ts äldsta dotter vill sedan 2 1/2 år inte ha någon kontakt med honom. Kan vi begränsa hennes del av arvet till laglotten när T går bort om han går bort först och att hon inte får nåt mer när G går bort?Vi undrar också om vår son kan köpa vår fastighet och att vi köper hans bostadsrätts lägenhet?Detta är ok med Ts yngre dotter och Gs dotter. Han är den ende som är intresserad av vårt husTacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag först gå igenom möjligheten att begränsa dotterns arv till endast laglotten. Jag går också igenom vad ni behöver tänka på för att dottern inte ska kunna kräva mer pengar efter den efterlevande makens död. Därefter besvarar jag frågan om vad ni bör tänka på om ni överlåter fastigheten till er gemensamma son.

Kan de egna barnens rätt till arv begränsas?

Ens egna barn, de s.k. "bröstarvingarna", har som bekant en lagbaserad rätt att ärva sina föräldrar. Arvet består till 50 % av den så kallade laglotten och till resterande 50 % av en så kallad arvslott (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Möjligheten finns för föräldern att begränsa barnets arv till endast laglotten. Hälften av dotterns egentliga arv kan således testamenteras bort men laglotten måste bestå. Var noga med att testamentet upprättas på korrekt sätta annars finns möjligheten för dottern att hävda att testamentet är ogiltigt (13 kap. 1 § Ärvdabalken).

Tar dottern ut sin laglott efter faderns död finns ingen möjlighet till ytterligare arv efter den sist avlidne maken. Om dottern däremot avstår sitt arv till förmån för den efterlevande maken får särkullbarnet en kvotdel i den efterlevande makens totala egendom (3 kap. 9 § Ärvdabalken och 3 kap. 2 § Ärvdabalken). Den kvotdelen kan öka eller minska beroende på hur den efterlevande makens egendom ökar eller minskar. När efterlevande maken sedermera avlider har särkullbarnet rätt till efterarv som beskrivet kan vara större eller något mindre än vad arvet var från början. Att notera är att den efterlevande maken inte kan göra sig av med egendom hur som helst genom gåva eller testamente då särkullbarnets del av arvet ärvs med fri förfoganderätt och inte full äganderätt (3 kap. 3 § Ärvdabalken).

Kan fastighets säljas till det gemensamma barnet?

Det går utmärkt att överlåta er fastighet till ert gemensamma barn. Funderar ni på att överlåta fastigheten till ett pris som är under marknadsvärdet kan det betraktas som förskott på arv. Det innebär att skillnaden överlåtelsepriset och marknadspriset anses som en gåva. Huvudregeln är att gåvor betraktas som förskott på arv som sedan dras av från det gemensamma barnets del av arvet för att kompensera dennes syskon (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Gör ni en underprisöverlåtelse och ni inte vill att den ska betraktas som förskott på arv bör tydligt framgå av överlåtelsen. Exempelvis i köpekontraktet eller ett gåvobrev.

Sammanfattningsvis är det möjligt att med testamente begränsa dotterns arv till endast laglotten. Dottern kan dock lyckas att klandra testamentet om det inte är korrekt upprättat varför jag starkt rekommenderar er att anlita en jurist. Lawline hjälper gärna till med upprättande av testamente, mer information hittar ni här. Avstår dottern sitt arv kan hon ha rätt till efterarv vilket kan innebära att arvet uppgår till en högre – eller lägre – summa än vid den förste makens bortgång. Det går bra att överlåta fastigheten till er som medan ni är i livet. Ni bör dock fundera på huruvida ni vill att en eventuell underprisöverlåtelse ska betraktas som förskott på arv eller inte.

Hoppas att ni fick den hjälp ni sökte och att jag kunde besvara era funderingar.

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (867)
2021-10-24 Kan man göra så att barnbarn inte ärver något?
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott

Alla besvarade frågor (96614)