Kan särkullbarn invända mot en makas jämkning av giftorättsgods?

2020-03-31 i Bodelning
FRÅGA
Mina två syskon och jag ärvde laglott efter vår far, som är omgift (han och makan/änkan har 1 gemensamt barn).De hade inget äktenskapsförord.Tre månader efter bouppteckningsförrättningen meddelar makan att hon begär jämkning av sitt giftorättsgods enligt Äktenskapsbalken 12:2, och laglotten skulle då i stort gå till henne i stället.Kan vi som "särkullbarn" invända mot detta, och hur gör man det?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid den ena makens bortgång kan den efterlevande maken begära att bodelningen ska ske så att vardera make behåller sitt giftorättsgods som sin andel (12 kap. 2 § äktenskapsbalken). Regeln är utformad som en ovillkorlig rätt för den efterlevande maken att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. Denna jämkningsregel måste göras senast vid bodelningstillfället och medför att någon bodelning inte ska ske. Eftersom er fars fru begärde jämkning innan bodelningstillfället kan ni inte invända mot detta.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2672)
2020-11-27 Vad ska ingå i bodelningen?
2020-11-24 Ersättning för amortering vid bodelning?
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör

Alla besvarade frågor (86530)