Kan sambor välja att endast bodela hyresrätten?

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga som gäller bodelning vid sambors separation. Bodelningen gör vi för att min sambo av ska få vår gemensamma hyresrätt på sin lott. Idag står vi båda på kontraktet och vi har förstått att en bodelning krävs för att hyresvärden ska bli tvungen att acceptera att bara en av oss står kvar på avtalet. (Lägenheten är ganska dyr och vi är inte säkra på om hyresvärden skulle tycka det är ok att bara överlåta lägenheten på den ena av oss.) Min fråga är: krävs det att vi går igenom all samboegendom och avräknar respektive sambos skulder osv och har med detta på ett bodelningsavtal? Eller kan vi välja att bara ta upp hyresrätten? Vi är överens om allting (jag har fått ett annat förstahandskontrakt) så vi har egentligen inget skäl att bodela om det inte var för hyreskontraktet. Kan tillägga att vi flyttade in tillsammans i lägenheten för mer än två år sedan och dessförinnan även varit sambor på annan adress under några år, så den måste definitivt räknas till samboegendom. Räcker det sedan att upprätta bodelningsavtalet och visa hyresvärden? Eller måste det registreras någonstans?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

När det gäller makar som har skilt sig är det obligatoriskt att både bodela och upprätta ett bodelningsavtal, men det finns inget krav att bodelningsavtalet ska registreras på exempelvis Skatteverket (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). För sambor är det däremot valfritt att bodela och upprätta ett bodelningsavtal. Det beror på att samborna redan kan vara överens om att behålla egendom.

Bestämmelserna i sambolagen är dispositiva, vilket betyder att bestämmelserna är valfria att använda sig av. Sambor kan därför välja att inte använda sig av sambolagen (med undantag för en viss paragraf som inte är aktuell i ert fall). Enligt 9 § sambolagen får sambor upprätta ett samboavtal om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Det är alltså möjligt för er att endast bodela lägenheten och upprätta ett bodelningsavtal om detta. Det krävs därför inte att ni går igenom all samboegendom, avräknar respektive sambos skulder och genomgår ett helt bodelningsförfarande.

Ni ska upprätta två avtal: ett samboavtal (om att ni endast bodelar lägenehten) och ett bodelningsavtal. Både samboavtalet och bodelningsavtalet måste vara skriftligt och undertecknas av båda samborna, 9 och 20 §§ sambolagen. Det finns inget vittneskrav eller krav på hur själva avtalet ska utformas.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2782)
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

Alla besvarade frågor (86557)