Kan rökning tillåtas i en bar som används av ett slutet sällskap?

2020-02-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, jag och en kompis funderar på att öppna en bar i centrala Göteborg. Både jag och min kompis är rökare och det hade varit trevligt att tillhandahålla en frizon för likasinnade som är trötta på att bli förpassade till gatan för att få blossa. Är det tillåtet att ha rökning inomhus om man bara släpper in och serverar barens medlemmar till baren? Alltså som ett slutet sällskap. Kan man få utskänkningstillstånd med den affärsmodellen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar regelverket i både tobakslagen. För utskänkningstillstånd gäller alkohollagen. Jag kommer inte att redogöra för hur utskänkningstillstånd utfärdas. Jag tolkar nämligen din fråga som att du främst undrar vad som gäller vid rökning i ett serveringsställe.

Vad gäller enligt tobakslagen?

Enligt 6 kap. 2 § tobakslagen är rökning förbjuden i restauranger och på andra serveringsställen. Med restauranger och andra serveringsställen avses bland annat också barer (prop. 2003/04:65 s. 28). Huvudregeln är alltså att rökning skulle vara förbjuden på er bar.

I 6 kap. 6 § tobakslagen finns dock ett undantag från rökningsförbudet i restauranger och andra serveringsställen. Rökningsförbudet undantas om följande krav efterföljs:

Rökningen ska ske i separata rum som särskilt avsatts för rökning. Det separata rummet får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta. Rummet ska vara beläget så att besökare inte måste passera genom dessa. Arbetstagare ska endast tillfälligtvis behöva vistas i rummet när rökning pågår. Servering eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när rökning pågår. Mat eller dryck får inte föras med in i dessa rum.

Det kan noteras att rökrummens yta inte bör överstiga 25 procent av den del av serveringsställets yta till vilken gästerna har tillträde. Rökrummen bör dock inte heller vara alltför små. (prop. 2003/04:65 s. 23).

Vad gäller i ditt fall?

Du menar att er affärsmodell går ut på att ni enbart släpper in särskilda medlemmar till baren. Om du med detta menar att hela baren ska utgöra en rökningszon för ett slutet sällskap gäller ändå de kraven som jag har nämnt ovan. Regeringen har nämligen sagt följande:

"Förbudet träffar emellertid sådana restauranger och serveringsställen som abonneras eller som på annat sätt används eller hyrs ut till slutna sällskap." (se prop. 2003/04:65 s. 28).

Med andra ord spelar det ingen roll om ni säkerställer att enbart barens medlemmar tillträder baren. Ni har ändå en plikt att följa rökförbudet enligt 6 kap. 2 § tobakslagen och om ni vill möjliggöra för rökning måste ni förhålla er till de krav jag nämnt enligt 6 kap. 6 § tobakslagen.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1167)
2020-09-21 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-09-20 Får man ha övervakningskameror på personalrummet.
2020-09-20 ​Får du tjänstgöra hos Försvarsmakten ifall du har fått straffvarning och finns i belastningsregistret?
2020-09-13 Hur begär man ut gamla domar?

Alla besvarade frågor (84261)