Kan riksdagen besluta om dödsstraff i Sverige för vissa grova brott?

Skulle riksdagen kunna besluta om dödsstraff för vissa grova brott i Sverige? Frågan är om det finns något hinder i avtal eller förordning som Sverige följer.

Lawline svarar

Hej och tack for din fraga till Lawline!

Svaret är nej. Riksdagen kan i nuläget inte besluta om dödsstraff för vissa grova brott.

Svensk grundlag

I regeringsformen 2 kap. 4 § (som är grundlag i Sverige) står det att dödsstraff inte får förekomma. Om en grundlag ska ändras krävs det att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten.


Europakonventionen

Vidare uttrycks ett förbud mot dödsstraff under fredstid i Europakonventionens sjätte protokoll, ett protokoll som Sverige antagit. I detta protokoll finns dock ett undantag om dödsstraff under krigstid i artikel 2, men detta förutsätter att ett land har lagstiftat om att man tillåter dödstraff i krigstid. Detta har Sverige inte gjort i sin lagstiftning vilket innebär att även om artikel 2 i Europakonventionens sjätte protokoll ger utrymme för dödstraff i krigstid så är detta inte möjligt för Sverige.


Sammanfattning

Idag finns det således inga möjligheter för riksdagen att besluta om dödstraff, inte ens under krigstid, oavsett hur grovt ett brott är.


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo